outlook
outlook

Red Hat novinky

24. 8. 2020

Kvôli COVID-19 sa na mnoho zákazníkov a partnerov momentálne vzťahujú mnohé obmedzenia, karantény a podobné opatrenia. Ostatní nemusia byť predmetom takýchto opatrení, ale pochopiteľne sa zdráhajú v blízkej budúcnosti chodiť na miesta školení a testovaní. S Red Hat aktívne pracujeme na uspokojení potrieb zákazníkov v tejto súčasnej situácii.

Rozšírená ponuka virtuálnych školení
Poskytnutie virtuálnych kurzov ako náhrada za klasické kurzy v triedach. Rozšírenie ponuky virtuálnych kurzov pridaním do virtuálneho katalógu školení.

Virtuálne školenie Red Hat je školenie v reálnom čase prevádzané naživo inštruktormi certifikovanými Red Hat v interaktívnom virtuálnom prostredí, ktoré Vám poskytuje rovnaký obsah a praktické laby ako rovnaké kurzy v triede a to vrátane virtual lab machines, na ktorých sa prevádzkujú skutočné produkty.

Flexibilita zrušenia
Vďaka súčasnej situácii dávame našim študentom, zákazníkom a partnerom plnú flexibilitu pri rušení a zmene harmonogramu skôr naplánovaných kurzov alebo skúšok.

Predĺženie životnosti – Training Unit lifespan
Životnosť Training Unit lifespan Red Hat je zvyčajne 12mesiacov. Všetky účty Training Unit lifespan zakúpené v období do 30.júna 2020 budú mať platnosť 15mesiacov.

Predĺžená doba vykonania certifikačnej skúšky.
COVID-19 spôsobil uzatvorenie našich testovacích miest po celom svete. Vzhľadom k zmenám v dostupnosti testovacích miest predlžujeme dobu, počas ktorej môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku, o tri mesiace.

Okrem skúšok v učebniach (on-site exams) máte teraz možnosť naplánovať si jednotlivé skúšky buď v testovacom centre, alebo ako diaľkovú skúšku (remote exams) na mieste, ktoré si sami vyberiete. Viac TU.   

Odložená platnosť certifikácie
Predlžujeme platnosť všetkých certifikátov, ktorých platnosť vyprší v roku 2020 do 1.januára 2021. Ak to bude potrebné, môže sa stať, že sa platnosť ešte predĺži.

Zľavy na digitálne učenie
Zákazník, ktorý si v období od 1.júla do 30.septembra 2020 kúpi kurz Red Hat a zúčastní sa virtuálneho tréningového kurzu Red Hat (VT), video učebne (VC) alebo online výučby Red Hat (ROLE), môže požiadať o prístup k jednému kurzu Red Hat ROLE alebo VC podľa vlastného výberu a získa ho celkom zadarmo. Viac TU.

 

Virtuálne kurzy Red Hat – termíny do konca septembra

Podobné články