outlook
outlook

Red Hat diaľkové skúšky – remote exams

10. 8. 2020

Okrem skúšok v učebniach (on-site exams) máte teraz možnosť naplánovať si jednotlivé skúšky buď v testovacom centre, alebo ako diaľkovú skúšku (remote exam) na mieste, ktoré si sa mi vyberiete.

Od augusta 2020 sú k dispozícii diaľkové skúšky:

  • EX200K: Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam (RHEL 7)
  • EX200V8K: Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam (RHEL 8)
  • EX300K: Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam (RHEL 7)
  • EX294V8K: Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam (RHEL 8)
  • EX280V42K: Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam
  • EX288V42K: Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application exam
  • EX407V27K: Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation exam

V budúcnosti budú pribudnú taktiež ďalšie skúšky.

Diaľkové skúšky sú uskutočňované pomocou jedinečného živého prostredia bežiaceho na X86_64 systéme, ktorý je kompatibilný s Fedorou a na cloudových prostrediach a sú pozorované vzdialeným proktorom.

Certifikačné skúšky Red Hat sú založene na výkone, čo znamená, že ide o praktické hodnotenie, pri nich kandidáti používajú skutočné technológie Red Hat, v živých systémoch. Diaľkové certifikačné skúšky Red Hat poskytnú užívateľom prvú koncovú cestu k certifikácii Red Hat prostredníctvom online testovania.  

Viac informácií ke kurzům a certifikačným Red Hat

 

 

Podobné články