Certifikácia ITIL® a PRINCE2® platí novo len na 3 roky! Potom ich musíte obnoviť.

23. 1. 2023

Spoločnosť PeopleCert, ktorá vydáva celosvetovo uznávané certifikácie ITIL® a PRINCE2®, hlási zásadnú zmenu od začiatku roku 2023. Niektoré z ich certifikácií mali doživotnú platnosť, teraz sú však všetky Global Best Practice certifikácie platné len 3 roky a potom je nutné ich obnoviť.

O aké certifikácie ide?

Kedy si budem musieť certifikáciu obnoviť?

  • Ak ste získali certifikáciu pred 30. júnom 2020, máte čas do 1. júla 2023 obnoviť si certifikáciu bez ohľadu na konkrétny dátum udelenia certifikácie.
  • Ak ste certifikáciu zložili po júni 2020, potom máte 3 roky na jej obnovenie od dátumu, kedy ste certifikáciu získali.

Kandidáti, ktorí neobnovia svoju certifikáciu do 3 rokov, budú aj naďalej v registri úspešných kandidátov (SCR – Successful Candidates Register), ale pri ich zázname bude poznámka, že certifikácia nie je v súlade s aktuálnymi požiadavkami.

Akým spôsobom si môžem certifikáciu obnoviť?

  • Absolvovaním rovnakej skúšky, vďaka ktorej ste certifikáciu získali v minulosti.
  • Absolvovaním inej skúšky z rovnakej oblasti. Pokiaľ držíte napríklad certifikáciu ITIL® 4 Foundation, potom zložením akejkoľvek inej skúšky z kmeňa ITIL® si túto certifikáciu obnovíte.
  • Zbierať a zaznamenávať body CPD. O ďalších podrobnostiach k tejto ceste budeme po vyjadrení spoločnosti PeopleCert informovať.

Ak máte akékoľvek otázky, ako zaistiť, aby vaša certifikácia bola stále platná, neváhajte nás kontaktovať.

ITIL® a PRINCE2® sú registrované ochranné známky spoločnosti AXELOS Limited, používané s povolením spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Podobné články