Scrum.org

Scrum.org, domov Scrumu, bol založený spolutvorcom Scrumu Kenom Schwaberom ako organizácia, ktorá pomáha ľuďom a tímom riešiť zložité problémy. Scrum.org umožňuje ľuďom používať Professional Scrum prístup prostredníctvom školiacich kurzov, certifikácií a priebežného vzdelávania, to všetko na základe obecného kompetenčného modelu.

Prehľad kurzov

Applying Professional Scrum™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Applying Professional Scrum™ for Software Development en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 590 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

950 EUR bez DPH

Professional Scrum Master II™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ – Advanced en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 250 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership Essentials™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Cena od:

850 EUR bez DPH

Scaled Professional Scrum™ with Nexus en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 250 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with Kanban en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with User Experience en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 250 EUR bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa