Scrum.org

Scrum.org, domov Scrumu, bol založený spolutvorcom Scrumu Kenom Schwaberom ako organizácia, ktorá pomáha ľuďom a tímom riešiť zložité problémy. Scrum.org umožňuje ľuďom používať Professional Scrum prístup prostredníctvom školiacich kurzov, certifikácií a priebežného vzdelávania, to všetko na základe obecného kompetenčného modelu.

Prehľad kurzov

Applying Professional Scrum™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Applying Professional Scrum™ for Software Development en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 750 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ – Advanced en

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ – Advanced en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 380 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership Essentials™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

900 EUR bez DPH

Scaled Professional Scrum™ with Nexus en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 590 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with Kanban en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with User Experience en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 380 EUR bez DPH

Professional Scrum Facilitation Skills™ (PSFS) en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

700 EUR bez DPH