Scrum.org

Scrum.org, domov Scrumu, bol založený spolutvorcom Scrumu Kenom Schwaberom ako organizácia, ktorá pomáha ľuďom a tímom riešiť zložité problémy. Scrum.org umožňuje ľuďom používať Professional Scrum prístup prostredníctvom školiacich kurzov, certifikácií a priebežného vzdelávania, to všetko na základe obecného kompetenčného modelu.

Prehľad kurzov

Applying Professional Scrum™ en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Applying Professional Scrum™ for Software Development en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 615 EUR bez DPH

Professional Scrum Master™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

Professional Scrum Master II™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum Product Owner™ – Advanced en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership Essentials™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management™ en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

900 EUR bez DPH

Scaled Professional Scrum™ with Nexus en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with Kanban en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 190 EUR bez DPH

Professional Scrum™ with User Experience en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

Professional Scrum Facilitation Skills™ (PSFS) en en/cz

Dodávateľ: Scrum.org

Oblasť: SCRUM

Cena od:

700 EUR bez DPH