Professional Scrum Master™

Kód kurzu: PSM

V tomto dvojdňovom kurze* účastníci preskúmajú princípy Agile a Scrum, aby mohli lepšie porozumieť tomu, čo robiť, keď používajú Scrum na podporu svojich tímov a organizácií.

Kurz vyvinutý spoločnosťou Scrum.org využíva kombináciu učenia vedeného lektorom a učenia založeného na činnostiach, kde študenti spolupracujú v tímoch. Profesionálni lektori Scrum (PST) prinášajú do kurzu svoje vlastné skúsenosti Scrum Master a využívajú svoje zručnosti na odovzdávanie znalostí pomocou vlastného jedinečného štýlu. Výsledkom je pútavá a príjemná výučba, kde účastníci získajú hlboké porozumenie teórii a princípom Scrum, zodpovednosti Scrum Master a prečo je každý prvok rámca Scrum dôležitý.

Účastníci získavajú znalosti a porozumenie o tom, ako vybrať a aplikovať vhodné postupy a techniky, ktoré budú pre ich Scrum tímy najprínosnejšie.

Skúška je zahrnutá v cene kurzu.

1 060 EUR

1 272 EUR s DPH

Najbližší termín od 27.05.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 27.05.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Počiatočný dátum: 20.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 060 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
27.05.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR
20.06.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
15.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
23.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
11.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni en 1 060 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Každý, kto pracuje na vývoji produktu, v tíme Scrum alebo mimo neho. Kurz je obzvlášť užitočný pre Scrum Masters, ľudí vo vedúcich pozíciách zodpovedných za prijatie Scrumu. Z kurzu získate viac, ak dobre rozumiete základom rámca Scrum, napr. prečítaním Scrum Guide alebo absolvovaním kurzu Scrum Foundations.

Štruktúra kurzu

  • Ako môžu Scrum tímy prinášať hodnotu ich organizácii
  • Teória a princípy Scrumu a empírie
  • Ako každá časť rámca Scrumu súvisí s princípmi a teóriou
  • Porozumenie neistote a zložitosti dodávky produktov
  • Pochopenie významu a dôležitosti hodnôt Scrumu
  • Čo znamená Hotovo a prečo je pre transparentnosť zásadný
  • Ako používať produktový backlog na agilné plánovanie
  • Dôležitosť samostatného riadenia tímov, potrebné medziľudské zručnosti a rolu Scrum Mastera
  • Vodcovská rola, ktorú Scrum Master hrá v tíme
  • Zručnosti, vlastnosti a zmeny správania potrebné na to, aby ste boli Scrum Master

Certifikácie

Všetci účastníci, ktorí absolvujú kurz Professional Scrum Master, dostanú heslo pre pokus o zloženie skúšky Professional Scrum Master I (PSM I). Priemyselne uznávaná certifikácia PSM I vyžaduje minimálne skóre 85%. Účastníci APS, ktorí sa pokúsia o skúšku PSM I do 14 dní od obdržania bezplatného hesla a skúšku nezložia, získajú druhý pokus zadarmo.