Red Hat

Sme oficiálny Red Hat Training Partnerom pre Českú a Slovenskú republiku.

Red Hat je popredný svetový poskytovateľ podnikových riešení s otvoreným zdrojovým kódom. Red Hat ponúka kurzy a certifikácie z oblastí podnikovej architektúry, systému Linux®, alebo novo vznikajúcich technológií, ako sú kontajnery a cloud.

Preskúmať certifikačné cesty

Prehľad kurzov

Cloud Computing, Virtualization, and Storage

4 kurzy

Advanced Automation: Ansible Best Practices (DO447) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Virtualization and Infrastructure Migration Technical Overview (RH018) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

0 EUR bez DPH

Red Hat Virtualization (RH318) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 193 EUR bez DPH

Red Hat Virtualization with exam (RH319) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 855 EUR bez DPH

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP)

6 kurzov

Red Hat Application Development I: Programming in Java EE (AD183) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

1 309 EUR bez DPH

Cena od:

1 867 EUR bez DPH

Cena od:

1 446 EUR bez DPH

Red Hat JBoss Application Administration I (AD248) en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

1 636 EUR bez DPH

Red Hat JBoss Application Administration I with exam (AD249) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

2 233 EUR bez DPH

Red Hat JBoss Application Administration II (AD348) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

1 928 EUR bez DPH

Red Hat Enterprise Linux

25 kurzov

Red Hat Enterprise Linux Technical Overview (RH024) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

0 EUR bez DPH

Red Hat Satellite Technical Overview (RH053) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

0 EUR bez DPH

Red Hat System Administration I (RH124) cz/sk en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 636 EUR bez DPH

Garantovaný

Red Hat System Administration II (RH134) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 968 EUR bez DPH

Red Hat System Administration II with RHCSA exam (RH135) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 603 EUR bez DPH

RHCSA Rapid Track Course (RH199) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 299 EUR bez DPH

RHCSA Rapid Track course with RHCSA exam (RH200) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 974 EUR bez DPH

Cena od:

1 513 EUR bez DPH

Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible (RH294) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible with Exam (RH295) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 539 EUR bez DPH

RHCE Certification lab (RH299) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 768 EUR bez DPH

Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (RH342) cz/sk en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 193 EUR bez DPH

Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam (RH343) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

2 855 EUR bez DPH

Red Hat Enterprise Linux 8 New Features for Experienced Administrators (RH354) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 645 EUR bez DPH

Red Hat Services Management and Automation (RH358) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 741 EUR bez DPH

Red Hat Security: Identity Management and Active Directory Integration (RH362) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 193 EUR bez DPH

Cena od:

2 855 EUR bez DPH

Red Hat Satellite 6 Administration (RH403) en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 268 EUR bez DPH

System Management with Red Hat Satellite 6 with Exam (RH404) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 938 EUR bez DPH

Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual, and Cloud (RH415) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 193 EUR bez DPH

Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual, and Cloud with exam (RH416) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 855 EUR bez DPH

Red Hat High Availability Clustering (RH436) en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 268 EUR bez DPH

Red Hat High Availability Clustering with exam (RH437) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 938 EUR bez DPH

Red Hat Performance Tuning: Linux in Physical, Virtual, and Cloud (RH442) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

2 193 EUR bez DPH

Cena od:

2 855 EUR bez DPH

Red Hat JBoss Fuse, BRMS, and more

13 kurzov

Cena od:

1 446 EUR bez DPH

Garantovaný

Red Hat Training Presents: Introduction to Python Programming (AD141) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Programovanie

Cena od:

1 309 EUR bez DPH

Cena od:

964 EUR bez DPH

Red Hat Training: Open Practices for your DevOps Journey (TL250) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 433 EUR bez DPH

Red Hat Training: DevOps Culture and Practice Enablement (TL500) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: DevOps

Cena od:

4 725 EUR bez DPH

Cena od:

964 EUR bez DPH

Cena od:

1 928 EUR bez DPH

Cena od:

2 410 EUR bez DPH

Cena od:

3 097 EUR bez DPH

Cena od:

1 446 EUR bez DPH

Cena od:

2 020 EUR bez DPH

Red Hat JBoss AMQ Administration (AD440) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

964 EUR bez DPH

Red Hat JBoss AMQ Administration with exam (AD441) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: EAP

Cena od:

1 481 EUR bez DPH

Red Hat OpenStack Platform

4 kurzy

Red Hat OpenStack Technical Overview (CL010) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

0 EUR bez DPH

Red Hat OpenStack Administration I: Core Operations for Domain Operators (CL110) en en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 636 EUR bez DPH

Garantovaný

Red Hat OpenStack Administration II: Day 2 Operations for Cloud Operators (CL210) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Cena od:

2 539 EUR bez DPH

Ansible

3 kurzy

Ansible Basics: Automation Technical Overview en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

0 EUR bez DPH

Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible (DO417) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Ansible for Network Automation (DO457) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

OpenShift

15 kurzov

Deploying Containerized Applications Technical Overview (DO080) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

0 EUR bez DPH

Introduction to OpenShift Applications (DO101) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

478 EUR bez DPH

Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes (DO180) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

1 433 EUR bez DPH

Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster (DO280) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

1 433 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift Administration II (DO285) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

2 389 EUR bez DPH

Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications (DO288) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications with exam (DO289) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

2 539 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development Rapid Track (DO295) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

2 389 EUR bez DPH

Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh (DO328) en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

1 433 EUR bez DPH

Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus (DO378) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

Cena od:

1 911 EUR bez DPH

DevOps Culture and Practice Enablement (DO500) en/cz

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: DevOps / Kontajnerizácia

Cena od:

4 725 EUR bez DPH

Container Adoption Boot Camp (DO700) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

6 090 EUR bez DPH

Container Adoption Boot Camp for Developers (DO720) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

6 090 EUR bez DPH

Learning Subscription

4 kurzy

Red Hat Learning Subscription Basic (1 years subscription for one person) (LS120) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia / DevOps / Kontajnerizácia / Virtualizácie

Cena od:

3 700 EUR bez DPH

Red Hat Learning Subscription Standard (1 years subscription for one person) (LS220) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia / DevOps / Kontajnerizácia / Virtualizácie

Cena od:

4 700 EUR bez DPH

Red Hat Learning Subscription for Developer (1 years subscription for one person) (LS300) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia / DevOps / Kontajnerizácia / Virtualizácie

Cena od:

2 350 EUR bez DPH

Red Hat Learning Subscription Premium (1 years subscription for one person) (LS320) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia / DevOps / Kontajnerizácia / Virtualizácie

Cena od:

5 500 EUR bez DPH

Exams

27 kurzov

Red Hat Certified Specialist in Building Resilient Microservices exam (EX328) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Kontajnerizácia

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Cloud-native Integration exam (EX221) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Ceph Cloud Storage Individual Exam (EX260) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Ceph Storage Administration exam (EX125) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Containers and Kubernetes exam (EX180) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Enterprise Application Developer exam (EX183) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam (EX200) cz/sk en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Garantovaný

Red Hat Certified Specialist in Cloud Infrastructure Exam (EX210) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam (EX280) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Enterprise Microservices Developer Exam (EX283) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in OpenShift Application Development Exam (EX288) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8 (EX294) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Garantovaný

Red Hat Certified Specialist in Edge Computing and Networking exam (EX310) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) exam (EX318) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Identity Management exam (EX362) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Deployment and Systems Management Exam (EX403) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Configuration Management exam (EX405) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation exam (EX407) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Security: Linux exam (EX415) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Camel Development exam (EX421) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certificate of Expertise in High Availability Clustering exam (EX436) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Messaging Administration exam (EX440) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certificate of Expertise in Performance Tuning exam (EX442) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Red Hat Certified Specialist in Advanced Automation: Ansible Best Practices exam (EX447) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

425 EUR bez DPH

Prečo sa certifikovať od spoločnosti Red Hat?

Podľa analýzy IDC dosahujú zamestnanci s certifikáciou Red Hat:

  • 409% návratnosti investícií počas 3 rokov
  • o 24 % vyššiu úroveň produktivity
  • o 23 % – 51 % rýchlejšie nasadenie infraštruktúry

Vyskúšajte Red Hat Learning Subscription (RHLS)!

Red Hat® Learning Subscription v troch možných balíčkoch (Basic, Standard, Premium) poskytuje ročný prístup k obsahom on-line školení z dielne Red Hat v rámci jediného predplatného. Vzdelávať sa tak môžete vlastným tempom, kdekoľvek a kedykoľvek. Je to skvelý prostriedok na dosiahnutie lepšej produktivity vášho tímu. K dispozícii vám budú videá, e-knihy, praktické laby, skúšky a technická podpora – s prístupom ku všetkým produktom a technológiám Red Hat. RHLS slúži skvele na získanie prehľadu nad Red Hat portfóliom a ako príprava pred absolvovaním nadväzujúcich kurzov.

Využite teraz možnosti sedemdňového trial prístupu zadarmo!

vyskúšať RHLS zdarma

Skill assessment – ktoré kurzy budú pre mňa prínosné?

Pomocou nástroja na vyhodnotenie zručností (skill assessment) zistite, ktoré školenia pre vás sú vhodné. Využite možnosti individuálneho vyhodnotenia zručností i možnosti skupinového vyhodnotenia pokiaľ pracujete v tíme.

prejsť na vyhodnotenie zručností

Typy Red Hat kurzov

VT – Virtual Training – živé virtuálne školenie vedené inštruktorom
OE – Open Enrollment – živé školenie vedené inštruktorom v učebni
ROLE – Red Hat Online Learning
VC – Video Classroom Training – Videoškolenie v učebni
Onsite – Školenie na mieste u zákazníka
RHLS – Red Hat Learning Subscription

VT, ROLA, VC Training a RHLS vyžadujú test kvality pripojenia k internetu, pretože sa streamujeme obsah z datacentier v USA/Írsku.

Red Hat videa

Čo je OpenShift?

Ako začať s Red Hat OpenShift?

Aký je rozdiel medzi Kubernetes a OpenShift?

Aké sú výhody OpenShiftu?

Naše ocenenia

Nie ste si istí nákupom alebo máte akékoľvek otázky? Neváhajte sa nám ozvať na e-mail edu@edutrainings.cz. S radosťou s vami prejdeme všetky možnosti.