EDU Trainings

Vzdelávacie centrum EDU Trainings ponúka rozsiahle portfólio vzdelávacích služieb v oblasti IT v Českej a Slovenskej republike. Nasledujúce kurzy a školenia z oblastí Strojového učenia (Machine learning), Open Source, Programovania, Projektového manažmentu, Tableau, UML, Obchodnej analýzy (Business analysis) a Databáz tu uvádzame pod naším brandom.

Prehľad kurzov

Business Analysis

7 kurzov

Introduction to business analysis cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

745 EUR bez DPH

Effective use case modeling

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

0 EUR bez DPH

Principles of Business Analysis en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

Agile Business Analysis en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

BABOK: Preparation for Certification Exam cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

989 EUR bez DPH

Modeling business processes using the BPMN 2 notation cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

700 EUR bez DPH

SQL for analysts and users cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

700 EUR bez DPH

Dell

24 kurzov

Cena od:

0 EUR bez DPH

Avamar Integration

Dodávateľ:

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

0 EUR bez DPH

Information Storage and Management

Dodávateľ:

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

0 EUR bez DPH

VxBlock Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Unity Implementation and Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

PowerScale Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Data Protection Advisor Implementation and Management

Dodávateľ:

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

0 EUR bez DPH

RecoverPoint Administration

Dodávateľ:

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

0 EUR bez DPH

Data Domain System Administration

Dodávateľ:

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

0 EUR bez DPH

Avamar Administration

Dodávateľ:

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

0 EUR bez DPH

Data Science and Big Data Analytics

Dodávateľ:

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Dell Connectrix SAN Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

VPLEX Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

PowerMax and VMAX All Flash Performance

Dodávateľ:

Oblasť: Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

VCF 4.2 on VxRail Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

ECS Administration

Dodávateľ:

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

PowerFlex 4.0 Concepts (Free)

Dodávateľ:

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

Data Engineering Workshop

Dodávateľ:

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Cloud Infrastructure and Services

Dodávateľ:

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Database

11 kurzov

MongoDB Developer cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

MongoDB Administration cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

MySQL Administration cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

510 EUR bez DPH

MySQL Performance cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

510 EUR bez DPH

PostgreSQL Administration cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

510 EUR bez DPH

PostgreSQL for DB Developers cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

510 EUR bez DPH

PostgreSQL Performance cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

510 EUR bez DPH

SQL for beginners en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

300 EUR bez DPH

Garantovaný

SQL for intermediate users cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

300 EUR bez DPH

MS SQL Server administration comprehensively and efficiently cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

1 210 EUR bez DPH

Optimization and monitoring of T-SQL queries cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

790 EUR bez DPH

Machine Learning

8 kurzov

Machine Learning BootCamp en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

700 EUR bez DPH

Introduction to machine learning en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

300 EUR bez DPH

Natural Language Processing en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

155 EUR bez DPH

Convolutional neural networks and image processing en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

155 EUR bez DPH

Convolutional Neural Networks and Image Processing II cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

194 EUR bez DPH

Time Series Analysis cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

155 EUR bez DPH

Advanced Deep Learning Techniques cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

194 EUR bez DPH

Probabilistic Graphical Models cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

194 EUR bez DPH

Garantovaný

Open Source

6 kurzov

Apache Webserver Administration cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

Elasticsearch Engineer I cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 500 EUR bez DPH

Elasticsearch Engineer II cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 500 EUR bez DPH

ElasticSearch Basic cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 224 EUR bez DPH

ElasticSearch for Developers cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 224 EUR bez DPH

GitLab – basics and CI/CD administration cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

540 EUR bez DPH

Programming

3 kurzy

Python programming cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

663 EUR bez DPH

React en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

540 EUR bez DPH

Visual Basic for Applications en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

800 EUR bez DPH

Project Management

3 kurzy

IPMA exam preparation cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 160 EUR bez DPH

Project Management Fundamentals en cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

PMI-PMP® Exam Preparation cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 450 EUR bez DPH

Tableau

7 kurzov

Introduction to Tableau cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

399 EUR bez DPH

AS Java – Administration en

Dodávateľ:

Oblasť: ERP

Cena od:

2 450 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

PDF-Based Print Forms

Dodávateľ:

Oblasť: ERP / Programovanie

Cena od:

0 EUR bez DPH

Data Archiving en

Dodávateľ:

Oblasť: ERP

Cena od:

1 470 EUR bez DPH

Process Orchestration Overview

Dodávateľ:

Oblasť: ERP

Cena od:

0 EUR bez DPH

BI Platform: Admin Servers (Win) en

Dodávateľ:

Oblasť: ERP

Cena od:

1 470 EUR bez DPH

UML

3 kurzy

UML in examples cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

700 EUR bez DPH

UML for analysts cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

700 EUR bez DPH

Basic introduction of UML cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

415 EUR bez DPH