EDU Trainings

Vzdelávacie centrum EDU Trainings ponúka rozsiahle portfólio vzdelávacích služieb v oblasti IT v Českej a Slovenskej republike. Nasledujúce kurzy a školenia z oblastí Strojového učenia (Machine learning), Open Source, Programovania, Projektového manažmentu, Tableau, UML, Obchodnej analýzy (Business analysis) a Databáz tu uvádzame pod naším brandom.

Prehľad kurzov

Business Analysis

8 kurzov

Introduction to business analysis en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

750 EUR bez DPH

Practical business analysis cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

830 EUR bez DPH

Enterprise Architect cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

830 EUR bez DPH

Principles of Business Analysis cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

Agile Business Analysis en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

BABOK: Preparation for Certification Exam cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

Modeling business processes using the BPMN 2 notation cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

830 EUR bez DPH

SQL for analysts and users en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Business Analysis

Cena od:

830 EUR bez DPH

Database

14 kurzov

SQL Basics cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

2 000 EUR bez DPH

Introduction to PostgreSQL cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

2 000 EUR bez DPH

PostgreSQL Professional cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

1 500 EUR bez DPH

MongoDB Developer en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

885 EUR bez DPH

MongoDB Administration en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

885 EUR bez DPH

MySQL Administration en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

620 EUR bez DPH

MySQL Performance en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

620 EUR bez DPH

PostgreSQL Administration en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

620 EUR bez DPH

PostgreSQL for DB Developers en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

620 EUR bez DPH

PostgreSQL Performance en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

620 EUR bez DPH

SQL for beginners en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

460 EUR bez DPH

Garantovaný

Best seller

SQL for intermediate users en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

460 EUR bez DPH

MS SQL Server administration comprehensively and efficiently en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

1 210 EUR bez DPH

Optimization and monitoring of T-SQL queries en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Databázy

Cena od:

790 EUR bez DPH

Machine Learning

10 kurzov

Machine Learning BootCamp cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

930 EUR bez DPH

Introduction to machine learning cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

425 EUR bez DPH

Artificial intelligence for everyone en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

210 EUR bez DPH

Natural Language Processing cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

210 EUR bez DPH

Convolutional neural networks and image processing cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

210 EUR bez DPH

Convolutional Neural Networks and Image Processing II en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

194 EUR bez DPH

Time Series Analysis cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

210 EUR bez DPH

Large language models for text generation cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

210 EUR bez DPH

Advanced Deep Learning Techniques en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

194 EUR bez DPH

Probabilistic Graphical Models en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

210 EUR bez DPH

Open Source

6 kurzov

Apache Webserver Administration en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

Elasticsearch Engineer I en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 500 EUR bez DPH

Elasticsearch Engineer II en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

ElasticSearch Basic en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 300 EUR bez DPH

ElasticSearch for Developers en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 300 EUR bez DPH

GitLab – basics and CI/CD administration en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

620 EUR bez DPH

Programming

3 kurzy

Python programming en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

760 EUR bez DPH

React en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

620 EUR bez DPH

Visual Basic for Applications en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Programovanie

Cena od:

960 EUR bez DPH

Project Management

3 kurzy

IPMA exam preparation en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 330 EUR bez DPH

Project Management Fundamentals en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

PMI-PMP® Exam Preparation cz/sk en en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 990 EUR bez DPH

Tableau

1 kurz

Introduction to Tableau en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

520 EUR bez DPH

UML

3 kurzy

UML in examples cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

850 EUR bez DPH

UML for analysts cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

725 EUR bez DPH

Basic introduction of UML en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

595 EUR bez DPH