IPMA exam preparation

Kód kurzu: IPMA

V tomto kurze vás pripravíme na úspešné zloženie novej certifikácie IPMA verzie 4.1 na stupne A, B, C alebo D.

Tento kurz vás pripraví na úspešné zdolanie všetkých častí skúšky IPMA, ako písomnej časti, tak simulačného workshopu. Pomôžeme vám prejsť celým certifikačným procesom vrátane spracovania prihlášky a dokumentácie. Tento kurz je zostavený tak, aby ste získali práve také znalosti a zručnosti, ktoré sú skúšané pri certifikačnej skúške IPMA.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 330 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 330 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

  • Deň 1: Začatie projektu: Projekt, program, portfólio, životný cyklus projektu, definícia základných parametrov projektu s pomocou logického rámca (LRM), business case.
  • Deň 2: Plánovanie a riadenie realizácie projektu: Plán riadenia projektu, plánovanie rozsahu s využitím WBS, plánovanie času s využitím kritickej cesty (CPM), Ganttove diagramy, plánovanie zdrojov, plánovanie nákladov, analýza rizík, sledovanie a vyhodnocovanie projektu.
  • Deň 3: Projekt ako zmena: Agilné prístupy k riadeniu projektu, práca so zainteresovanými stranami, presadenie zmeny v organizácii.
  • Deň 4: Mäkké zručnosti projektového manažéra: Komunikácia, kreativita, motivácia, pestovanie tímu, riešenie konfliktov a kríz.
  • Deň 5: Certifikácia nanečisto – písomná časť (prípadová štúdia, otvorené otázky – podľa typu certifikácie), simulačný workshop – nácvik testovania mäkkých zručností, odporúčania na absolvovanie skúšky.

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

The price of the most common IPMA® Level D certificate is set at CZK 9,900, and members of IPMA Czech Republic have a price of CZK 8,900.
The price of the IPMA® Level C certificate is set at CZK 18,900 for non-members of IPMA CR, and for members it is CZK 16,900.
The price of the IPMA® Level B certificate is set at CZK 22,900 for non-members of IPMA CR, and for members it is CZK 20,900.
The price of the IPMA® Level A certificate is set at CZK 26,900 for non-members of IPMA CR, and for members it is CZK 24,900.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena nejčastějšího certifikátu IPMA® Level D je stanovena na 9 900 Kč, členové IPMA Česká republika mají cenu 8 900 Kč.
Cena certifikátu IPMA® Level C je stanovena na 18 900 Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 16 900 Kč.
Cena certifikátu IPMA® Level B je stanovena na 22 900 Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 20 900 Kč.
Cena certifikátu IPMA® Level A je stanovena na 26 900 Kč pro nečleny IPMA ČR, pro členy je to pak 24 900 Kč.