Large language models for text generation

Kód kurzu: MLLLMTG

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí sú fascinovaní schopnosťami veľkých jazykových modelov a generatívnej umelej inteligencie, a chcú preniknúť do tejto problematiky než len na úrovni bežného používateľa. Spoločne sa zoznámime s transformérmi, základným stavebným moderným jazykovým modelom, predstavíme si najznámejšie architektúry a ukážeme si, ako sa veľké jazykové modely dajú použiť na rôzne aplikácie. K praktickým cvičeniam nie je nutný žiadny platený účet tretích strán. Budeme používať open source modely, ktoré sú pri správnom spôsobe použitia rovnako dobré ako tie najväčšie komerčné modely.


Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 210 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 210 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

 • Generatívna umelá inteligencia pre text a obrázky
 • Evolúcia jazykového modelovania
 • Transformery
 • Typy transformerov pre jazykové modelovanie (encoder, decoder, encoder-decoder)
 • Posilňované učenie s ľudskou spätnou väzbou (RLHF)
 • Vybrané modely pre jazykové modelovanie založené na transforméroch (BERT, GPT, LLAMA, T5, BART…)
 • Praktický príklad na klasifikáciu textov pomocou transformerov s využitím knižnice HuggingFace v prostredí Google Colab
 • Prompt engineering: in-context learning, zero shot, one shot a few shot prompting, najdôležitejšie konfiguračné parametre generatívnych procesov
 • Praktický príklad na in-context learning s využitím knižnice HuggingFace v prostredí Google Colab
 • Fine-tuning veľkých jazykových modelov a parameter-efficient fine-tuning (LoRA)
 • Evaluácia jazykových generatívnych modelov (ROUGE, BLEU)
 • Praktický príklad na využitie parameter-efficient fine-tuning s využitím knižnice HuggingFace v prostredí Google Colab
 • Retrieval Augmented Generation (RAG)

Predpokladané znalosti

 • Základná znalosť programovania v Python
 • Znalosti strojového učenia na úrovni kurzu Úvod do strojového učenia

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora