Six Sigma | Green Belt

Kód kurzu: SSGB

Osvojte si pokročilé techniky zlepšovania procesov a začnite ihneď pracovať na optimalizačných projektoch. Intenzívny 5 denný kurz vás naučí to najdôležitejšie, čo potrebujete poznať: Naučíme vás pracovať s najúčinnejšími nástrojmi a metodikou na zlepšovanie procesov. Získate nové znalosti z oblasti štatistickej analýzy, riadenia a plánovania DMAIC, ale dokážete aj manažérsky riešiť problémy.

Benefity:

Zlepšovanie procesov a tým aj celej spoločnosti je dnes dôležitou súčasťou každodenného fungovania firiem

Po absolvovaní tohto kurzu porozumiete rozdielom medzi Lean a Six Sigma a tiež tomu, prečo je vhodné tieto metodiky spojiť dohromady. Môžete sa stať plnohodnotnými členmi zlepšovacích tímov, prehlbovať tak svoje znalosti, prispievať k rozvoju firmy pomocou maximalizácie hodnoty pre zákazníka a redukcie nepotrebných nákladov.


1 245 EUR

1 494 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 245 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 245 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 245 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 245 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní cz/sk 1 245 EUR Registrovať
21.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní cz/sk 1 245 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní cz/sk 1 245 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 245 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

 • Kurz Vás naučí najproduktívnejšiu metodiku procesného riadenia
 • Zvládnete pokročilé techniky (oi 5S, Kanban, A3, Poka Yoke)
 • Ukážeme vám, ako odhaliť a eliminovať oblasti premenlivej kvality procesov
 • Osvojíte si riadenie na princípe „Demingov cyklus“ neustáleho zlepšovania (DMAIC)
 • Na prípadových štúdiách si vyskúšate aplikáciou Six Sigma na 80% najbežnejších problémov

Cieľová skupina

Tento kurz je určený záujemcom o skúsenosti s aplikáciou metodiky Lean Six Sigma v projektoch alebo o neustálom zdokonaľovaní spoločnosti a poskytuje podrobný prehľad pokročilých techník.

Štruktúra kurzu pokrýva celý cyklus zdokonaľovania a umožní absolventom samostatne pracovať na projektoch a efektívne navrhovať oblasti pre zlepšovanie procesov.

 • Junior a Senior Manager
 • Quality Manager, Process Manager, Internal Auditor
 • Project Manager, Team Leader, Manufacturing/Process Engineers
 • Ktokoľvek, kto si chce osvojiť princípy a zručnosti Lean Six Sigma

Štruktúra kurzu

DEŇ 1

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

 • Úvod do kurzu
 • Úvodná Hra – simulácia
 • Analýza hry „silmulácia“
 • Základy procesného riadenia a zlepšovania,
 • Zlepšovanie procesov a jednotlivé prístupy
 • Pohľad do histórie
 • Základné pojmy
 • Metódy a ich využitie v praxi
 • Zlepšovateľské projekty a ciele,
 • DMAIC
 • Kľúčové pojmy a definície
 • Súhrn dňa, otázky

DEŇ 2

DMAIC

 • D-Define Fáza „Define“ v praxi
 • M-Measure Fáza „Measure“ v praxi
 • A-Analyze

Záver dňa

 • Súhrn, otázky

DEŇ 3

DMAIC

 • A-Analyze Fáza „Analyze“  v praxi
 • I-Improve Fáza “ Improve“ v praxi
 • C-Control Fáza „Control“ v praxi
 • Súhrn metodiky
 • Súhrn, otázky

DEŇ 4

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

 • Zadanie projektov
 • Realizácia projektu
 • Súhrn, otázky

DEŇ 5

 • Prezentácia projektov
 • Hodnotenie, sumarizácia projektov
 • Revízia znalostí
 • Certifikácia

Certifikácie

Celý kurz je organizovaný podľa jednotlivých fáz Demingovho cyklu. Každý deň je pokrytá jedna oblasť vrátane praktických cvičení. Posledný deň popoludní je vyhradený na test. Školenie predokladá znalosť tém obsiahnutých v kurze Yellow Belt.

Kurz je zakončený testom.

Test obsahuje:

 • 40 otázok
 • Green Belt test obsahuje základné štatistické výpočty (15 otázok)
 • Po úspešnom zložení testu (80%) dostane uchádzač Green Belt certificate

Naväzujúce kurzy

Six Sigma | Black Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

2 050 EUR bez DPH

Six Sigma | White Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

70 EUR bez DPH

Six Sigma | Yellow Belt cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

229 EUR bez DPH