PRINCE2 Agile® Foundation & Practitioner + exam

Kód kurzu: PRINCEAC

PRINCE2 Agile® spája flexibilitu a schopnosť agilnosti s definovaným riadením PRINCE2®. Školenia a certifikácie sú poskytované na dvoch úrovniach:

  • PRINCE2 Agile Foundation poskytuje základy metódy PRINCE2, takže môžete PRINCE2 Agile začleniť do svojich každodenných pracovných postupov, testovať znalosti požiadaviek na riadenie PRINCE2, agilných konceptov a techník a rozhraní medzi nimi.
  • PRINCE2 Agile Practitioner preberá znalosti získané na úrovni Foundation a aplikuje ich na pracovisko pomocou príkladov riadenia zo skutočného sveta.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® Agile (ATO). PRINCE2® Agile je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 995 EUR

2 394 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 995 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 995 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 995 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 995 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 995 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 995 EUR Registrovať
19.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 995 EUR Registrovať
21.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 995 EUR Registrovať
16.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 995 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 995 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Viac informácií o PRINCE2 Agile® Foundation nájdete tu.

Viac informácií o PRINCE2 Agile® Practitioner nájdete tu.

Predpokladané znalosti

PRINCE2 Agile® Foundation

Pre absolvovanie kurzu PRINCE2 Agile® Foundation nie sú žiadne podmienky. Tí, ktorí nemajú predchádzajúce znalosti PRINCE2®, majú nárok na certifikáciu, pretože ich získanie je predmetom tohto školenia.

PRINCE2 Agile® Practitioner

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Agile Practitioner, musíte byť držiteľmi PRINCE2 Agile Foundation alebo akejkoľvek certifikácie PRINCE2.

Ďalšie akceptované certifikáty sú: Project Management Professional (PMP), Certified Associate in Project Management (CAPM), IMPA úrovne A, B, C a D (Certified Projects Director).

Certifikáty PRINCE2 Agile Practitioner sú platné 3 roky. Na predĺženie akreditácie je možné skúšku znovu zložiť alebo využiť body CPD prostredníctvom nášho online predplatného My PRINCE2.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

PRINCE2 Agile® Foundation

  • Účelové testovanie
  • Jedna hodina, výber z viacerých možností, papierovou formou
  • 50 otázok s 55% úspešnosťou
  • Closed book (bez materiálov)
  • Skúška je dostupná len v angličtine

PRINCE2 Agile® Practitioner

Nevyhnutná kvalifikácia: Účastníci, ktorí chcú absolvovať túto skúšku, musia mať aktuálnu certifikáciu PRINCE2® Agile Foundation, PRINCE2® Foundation alebo PRINCE2® Practitioner.

Školenia: Hoci formálne školenie nie je povinné, dôrazne odporúčame účasť na akreditovanom kurze PRINCE2 Agile.

Povinné materiály: Skúška je formou metódy „open book“, tj. PRINCE2 Agile guide je povolený počas skúšky.

Dĺžka skúšky: 2 hodiny a 30 minút

Jazyk skúšky: Skúška je dostupná len v angličtine

Formát: Skúška je založená na scenári, tj otázky sa týkajú prípadovej štúdie (ďalej len „Scenár“).

Scenár je súčasťou brožúry scenárov (pozri tiež vzorové dokumenty dostupné na AXELOS.com) spolu so 4 sadami ďalších informácií potrebných na zodpovedanie každej časti otázok.

Je 5 sád otázok s výberom odpovedí (MCQ) a každá sada testuje konkrétne výsledky učenia z kandidátovho štúdia.

Celkom je 50 otázok a každá otázka má hodnotu 1 bodu.

Minimálny počet bodov: Od kandidátov sa očakáva, že dosiahnu skóre 60 % (30 bodov) alebo vyššie, aby mohli zložiť skúšku a získať certifikáciu.