PRINCE2 Agile® Practitioner + exam

Kód kurzu: PRINCEPA

PRINCE2 Agile Practitioner využije znalosti získané na úrovni Foundation a aplikuje ich na pracovisko pomocou príkladov riadenia z reálneho sveta.
Kurz PRINCE2 Agile Practitioner je navrhnutý tak, aby pomohol profesionálom dodávať agilné projekty prispôsobením riadiacich prvkov PRINCE2 pomocou širokej sady nástrojov agilných techník a rámcov. PRINCE2 Agile Practitioner vás naučí kombinovať štruktúru, riadenie a kontrolu s agilnými metódami, technikami a prístupmi. Practitioner prevezme znalosti získané na úrovni Foundation a aplikuje ich na pracovisko pomocou príkladov riadenia v reálnom svete.

Cena certifikačnej skúšky je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® Agile (ATO). PRINCE2® Agile je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 155 EUR

1 386 EUR s DPH

Najbližší termín od 20.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 20.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 155 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 155 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 24.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 155 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 155 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 155 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
20.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 155 EUR Registrovať
22.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 155 EUR Registrovať
24.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 155 EUR Registrovať
19.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 155 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 155 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

  • PRINCE2 Agile Practitioner je zameraný na profesionálov, ktorí pracujú v projektovom prostredí, vrátane kľúčových zamestnancov zapojených do integrácie projektového riadenia s dodávkou produktov.
  • Pochopenie agilných konceptov podrobne opísaných v PRINCE2 Agile bude tiež prínosné pre tých, ktorí majú zodpovednosť za riadenie projektov využívajúcich agilné prístupy, rovnako ako pre tých, ktorí sa podieľajú na funkciách podpory programov a projektov.
  • Je to nevyhnutná certifikácia ako pre projektových manažérov, tak pre neprofesionálov v oblasti riadenia projektov, aby mohli svojim zamestnávateľom prinášať hodnotu a zlepšovať ich kariéru.

Štruktúra kurzu

Získajte hodnotnejšie zručnosti

Vybavte sa veľmi žiadanou certifikáciou v projektovom manažmente

Kombinujte PRINCE2 a Agile

Naučte sa, ako spojiť flexibilitu a schopnosť agilnosti s jasne definovaným rámcom PRINCE2®

Realizujte úspešné projekty

Získajte potrebné zručnosti na úspešnú realizáciu projektov spĺňajúcich požiadavky zákazníkov v dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Agile Practitioner, musíte byť držiteľmi PRINCE2 Agile Foundation alebo akejkoľvek certifikácie PRINCE2.

Ďalšie akceptované certifikáty sú: Project Management Professional (PMP), Certified Associate in Project Management (CAPM), IMPA úrovne A, B, C a D (Certified Projects Director).

Certifikáty PRINCE2 Agile Practitioner sú platné 3 roky. Aby si praktici zachovali akreditáciu, môžu skúšku znovu skladať alebo zaznamenávať body CPD prostredníctvom nášho online predplatného My PRINCE2.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Nevyhnutná kvalifikácia: Účastníci, ktorí chcú absolvovať túto skúšku, musia mať aktuálnu certifikáciu PRINCE2® Agile Foundation, PRINCE2® Foundation alebo PRINCE2® Practitioner.

Školenia: Hoci formálne školenie nie je povinné, dôrazne odporúčame účasť na akreditovanom kurze PRINCE2 Agile.

Povinné materiály: Skúška je formou metódy „open book“, tj. PRINCE2 Agile guide je povolený počas skúšky.

Dĺžka skúšky: 2 hodiny a 30 minút

Jazyk skúšky: Skúška je dostupná len v angličtine

Formát: Skúška je založená na scenári, tj otázky sa týkajú prípadovej štúdie (ďalej len „Scenár“).

Scenár je súčasťou brožúry scenárov (pozri tiež vzorové dokumenty dostupné na AXELOS.com) spolu so 4 sadami ďalších informácií potrebných na zodpovedanie každej časti otázok.

Je 5 sád otázok s výberom odpovedí (MCQ) a každá sada testuje konkrétne výsledky učenia z kandidátovho štúdia.

Celkom je 50 otázok a každá otázka má hodnotu 1 bodu.

Minimálny počet bodov: Od kandidátov sa očakáva, že dosiahnu skóre 60 % (30 bodov) alebo vyššie, aby mohli zložiť skúšku a získať certifikáciu.

PRINCE2® a ITIL® sú registrované ochranné známky spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.