PRINCE2® Practitioner Exam

Kód kurzu: PRINCEPEP

Táto skúška je zameraná na to, či by účastník bol schopný aplikovať PRINCE2 na riadenie nekomplexného projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2. Za týmto účelom musí preukázať, že dokáže aplikovať a prispôsobiť PRINCE2 tak, aby zodpovedal potrebám a problémom daného projektu.

Konkrétne:

 • Vytvárať podrobné vysvetlenie všetkých princípov, tém a procesov a spracované príklady všetkých produktov PRINCE2 tak, ako ich možno použiť na riešenie konkrétnych okolností daného projektu.
 • Ukázať, že rozumie vzťahom medzi princípmi, témami, procesmi a produktmi PRINCE2 a dokáže toto pochopenie uplatniť.
 • Preukázať, že rozumie dôvodom princípov, tém a procesov PRINCE2 a že rozumie princípom, na ktorých sú tieto prvky založené.
 • Ukázať svoju schopnosť prispôsobiť PRINCE2 na rôzne podmienky projektu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 2h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 525 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška + Retake

Dĺžka kurzu: 2h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 590 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 2h 30min en 525 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška + Retake 2h 30min en 590 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Practitioner, musíte preukázať, že ste zložili jeden z nasledujúcich skúšok:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ sú registrované značky Asociácie pre projektový manažment

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociácie pre projektový manažment.

**’PMP a CAPM‘ sú registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 

Povolené materiály PRINCE2 manuál Táto skúška je formou ‚open book‘. Mala by byť použitá publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si robiť poznámky), ale žiadny iný materiál nie je povolený.
Trvanie skúšky 2 hodiny a 30 minút Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 188 minút.
Maximálny počet bodov 68 bodov Skúška obsahuje 68 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 38 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 38 otázok.
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 3 &4 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok 3.úrovne, musíte aplikovať znalosti na príkladoch. U otázok 4. úrovne, je potrebné zanalyzovať poskytnuté informácie a zdôvodniť či daný postup riešenia je efektívny/vhodný.
Formát skúšky Možný scenár,
dodatočné informácie
& otázky
Mali by ste si prečítať „Project Scenario“, ktorý poskytuje kontext o projekte, ktorého sa otázky týkajú. Prinajmenšom jednu otázku, budete tiež musieť použiť „Dodatočné informácie“, ktoré poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí môžu na projekte pracovať.
Typy otázok Klasické & matching Všetky otázky sú typu ‚multiple choice‘. K dispozícii je krátky popis situácie a potom otázka. Pri „klasických“ otázkach (1 bod) máte otázku a na výber zo 4 možností (A, B, C, D). Pre ‚matching‘ otázky (3 body) máte 3 informácie a musíte si vybrať odpoveď pre každú zo zoznamu 5 alebo 6 možností.
Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine

Platnosť certifikácie PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 rokoch. Pre predĺženie platnosti certifikácie môžete buď znovu absolvovať skúšku PRINCE2 Practitioner pred dátumom vypršania platnosti, alebo si certifikáciu zachovať prostredníctvom bodov CPD a digitálneho odznaku.

Naväzujúce kurzy

PRINCE2® 7 Foundation + exam en en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

Garantovaný

Best seller

PRINCE2® 7 Foundation + exam and retake en en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 110 EUR bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 7 Practitioner + exam en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 065 EUR bez DPH

PRINCE2® 7 Foundation & Practitioner + exam en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 780 EUR bez DPH

PRINCE2® 7 Practitioner + exam and retake en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 125 EUR bez DPH