PRINCE2 7 Practitioner + exam and retake

Kód kurzu: PRINCE7PR

PRINCE2 Practitioner je pokročilá úroveň certifikácie, ktorá potvrdzuje dostatočné porozumenie tomu, ako prispôsobiť a implementovať PRINCE2 v projekte. Ak chcete získať túto certifikáciu, musíte preukázať, že máte kompetencie potrebné pre certifikáciu Foundation a navyše, že ste schopní tieto znalosti aplikovať a prispôsobiť PRINCE2 na riešenie problémov a potrieb konkrétneho projektu. Získanie kvalifikácie Practitioner je iba jednou súčasťou toho, ako sa stať úspešným a efektívnym projektovým manažérom. Je dôležité zabezpečiť, aby ste to doplnili o skutočné skúsenosti s prácou na projektoch, okrem investícií do osobného profesijného rozvoja a širšieho školenia.

Cena certifikačnej skúšky a dodatočný pokus  sú zahrnuté v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

 

1 125 EUR

1 350 EUR s DPH

Najbližší termín od 18.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 18.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Počiatočný dátum: 15.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
18.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR
15.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
12.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
17.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
14.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
12.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Aké zručnosti získate?

Správa služieb

 • Získajte komplexné znalosti o štandardných priemyselných postupoch.

Riadenie incidentov

 • Získajte komplexné znalosti o štandardných priemyselných postupoch.

Metóda a nástroje

 • Získajte komplexné znalosti o štandardných priemyselných postupoch.

Cieľová skupina

Štruktúra kurzu

Úloha a zodpovednosti

 • Pochopenie kľúčových projektových rolí a ich zodpovednosti v rámci metódy PRINCE2.

Vedenie ľudí

 • PRINCE2® 7 teraz v metóde zahŕňa prvok ľudí, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ľudí pre efektívne výsledky projektu.

Výkon projektu

 • PRINCE2® 7 zahŕňa integráciu udržateľnosti do výkonnosti projektu a zladí projekty s cieľmi environmentálnej a sociálnej zodpovednosti.

Digitálna a dátová správa

 • Vybavíme vás správnymi nástrojmi, ktoré udržia vaše projekty aktuálne v digitálnej ére.

Oznámenie

 • Efektívna komunikácia zaisťujúca zdieľanie informácií o projekte so zúčastnenými stranami a transparentnosť pokroku a problémov.

Tailoring

 • Použite a prispôsobte metódu projektového riadenia PRINCE2 tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám, veľkosti, zložitosti a kontextu projektu.

Retake – druhý pokus na skúšku

Pokiaľ dôjde k neúspešnému výsledku prvého testu, potom je možné skúšku opakovať. Hneď ako budú k dispozícii vaše oficiálne výsledky skúšky, budete informovaní e-mailom, aby ste si naplánovali opravnú skúšku. Bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý vám ponúka flexibilitu, aby ste mohli skúšku splniť z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Practitioner, musíte preukázať, že ste zložili jednu z nasledujúcich skúšok:

 • PRINCE2 7 Foundation
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation or Practitioner)
 • Project Management Qualification (PMQ)
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Udržujte svoju certifikáciu aktuálnu

Zostaňte v obraze v oblasti projektového riadenia

Držte krok s najnovším vzrušujúcim vývojom v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví. MyAxelos to uľahčuje vďaka veľkému množstvu obsahu, vrátane náhľadov na nové trendy a osvedčené postupy, takže budete pripravení využiť každú novú príležitosť.

Obnovte si certifikáciu ľahko

Obnovenie je jednoduché, stačí sa prihlásiť do iného kurzu z rovnakej sady produktov a úspešne absolvovať súvisiacu skúšku pred dátumom obnovenia. Ako člen MyAxelos budete počas tohto procesu využívať aj ďalšie výhody.

Predĺžte si certifikáciu

Rozhodnite sa pre obnovenie zhromažďovaním a protokolovaním bodov nepretržitého profesijného rozvoja. Ak chcete predĺžiť svoju certifikáciu o tri roky, jednoducho prihláste 20 bodov CPD ročne po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov prostredníctvom svojho účtu MyAxelos.

Rozvíjajte svoje zručnosti s MyAxelos

MyAxelos je viac ako jednoduchý spôsob, ako si udržať certifikáciu. Členstvo vás informuje o trendoch v obore, zdokonaľuje vaše zručnosti a upevňuje vašu pozíciu vyhľadávaného profesionála. S MyAxelos zostanete certifikovaní, informovaní a konkurencieschopní.


Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Povolené materiály PRINCE2 manuál Táto skúška je formou ‘open book’ .
Doba trvania skúšky 2 hodiny a 30 minút Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 188 minút.
Maximální počet bodov 70 bodov Skúška obsahuje 70 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 42 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 38 otázok.
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 3 &4  „„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok 3.úrovne, musíte aplikovať znalosti na príkladoch. U otázok 4. úrovne, je potrebné zanalyzovať poskytnuté informácie a zdôvodniť či daný postup riešenia je efektívny/vhodný.
Formát skúšky Možný scenár,
dodatočné informácie
& otázky
Mali by ste si prečítať „Project Scenario“, ktorý poskytuje kontext o projekte, ktorého sa otázky týkajú. Prinajmenšom jednu otázku, budete tiež musieť použiť „Dodatočné informácie“, ktoré poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí môžu na projekte pracovať.
Typy otázok Klasické & matching Všetky otázky sú typu ‚multiple choice‘. K dispozícii je krátky popis situácie a potom otázka. Pri „klasických“ otázkach (1 bod) máte otázku a na výber zo 4 možností (A, B, C, D). Pre ‚matching‘ otázky (3 body) máte 3 informácie a musíte si vybrať odpoveď pre každú zo zoznamu 5 alebo 6 možností.
Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine.

Platnosť certifikácie PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 rokoch. Pre predĺženie platnosti certifikácie môžete buď znovu absolvovať skúšku PRINCE2 Practitioner pred dátumom vypršania platnosti, alebo si certifikáciu zachovať prostredníctvom bodov CPD a digitálneho odznaku.