PRINCE2 7 Foundation & Practitioner + exam

Kód kurzu: PRINCE7FP

PRINCE2 Foundation poskytuje teoretické znalosti o tom, ako plánovať, riadiť a dodávať projekty od začiatku do konca. Certifikácia Foundation Level predstavuje metódu PRINCE2 a jej cieľom je potvrdiť, že metódu PRINCE2 poznáte a rozumiete jej natoľko dobre, aby ste boli schopní efektívne pracovať s tímom projektového riadenia alebo ako člen tímu projektového manažmentu pracujúceho v prostredí podporujúcom PRINCE2.

PRINCE2 Practitioner je pokročilá úroveň certifikácie, ktorá potvrdzuje dostatočné porozumenie tomu, ako prispôsobiť a implementovať PRINCE2 v projekte.

Cena oboch certifikačných skúšok je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.


1 780 EUR

2 136 EUR s DPH

Najbližší termín od 20.05.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 20.05.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
20.05.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
10.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
15.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
12.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
09.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
14.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
11.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
09.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Mastering PRINCE2 vás vybaví výkonným súborom princípov, postupov a procesov projektového riadenia. Získate zručnosti, ktoré potrebujete na spoľahlivé a efektívne vykonávanie úspešných projektov.

PRINCE2 zvyšuje mieru úspešnosti vášho projektu. Naučíte sa, ako kontrolovať premenné projektu, identifikovať riziká a zmierňovať ich a zabezpečiť, aby boli projekty dodané včas, v rámci rozsahu a rozpočtu.

Vzhľadom na to, že svet stále viac prijíma kultúru neustáleho učenia, či už ste projektový manažér alebo profesionál v inej oblasti, PRINCE2 vám pomôže získať alebo zdokonaliť veľmi žiadané zručnosti projektového riadenia a dosiahnuť ešte viac.

PRINCE2 poskytuje profesionálom spoločný jazyk, ktorý je nevyhnutný na efektívnu komunikáciu. Štandardizované postupy riadenia projektov pomáhajú zefektívniť váš pracovný postup a zlepšiť spoluprácu.

Cieľová skupina

Štruktúra kurzu

Princípy projektového riadenia

 • Uplatnenie univerzálne použiteľných siedmich princípov PRINCE2, ktoré riadia rozhodnutia a akcie projektového riadenia.

Postupy projektového riadenia

 • Odborné znalosti o siedmich postupoch PRINCE2, čo sú opakujúce sa aspekty projektového riadenia, ktoré je potrebné priebežne riešiť v priebehu projektu, aby sa podporil úspech projektu.

Procesy projektového riadenia

 • Aplikácia siedmich procesov PRINCE2, ktoré poskytujú ľahko sledovateľnú metódu krok za krokom pre riadenie projektu od zahájenia až po uzavretie.

Úloha a zodpovednosti

 • Pochopenie kľúčových projektových rolí a ich zodpovednosti v rámci metódy PRINCE2.

Vedenie ľudí 

 • PRINCE2® 7 teraz v metóde zahŕňa prvok ľudí, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ľudí pre efektívne výsledky projektu.

Výkon projektu

 • PRINCE2® 7 zahŕňa integráciu udržateľnosti do výkonnosti projektu a zladí projekty s cieľmi environmentálnej a sociálnej zodpovednosti.

Digitálna a dátová správa

 • Vybavíme vás správnymi nástrojmi, ktoré udržia vaše projekty aktuálne v digitálnej ére.

Oznámenie

 • Efektívna komunikácia zaisťujúca zdieľanie informácií o projekte so zúčastnenými stranami a transparentnosť pokroku a problémov.

Tailoring

 • Použite a prispôsobte metódu projektového riadenia PRINCE2 tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám, veľkosti, zložitosti a kontextu projektu.

Predpokladané znalosti

Účastníci by mali mať určité znalosti o projektovom riadení, ale pre získanie kvalifikácie Foundation nie je žiadna formálna podmienka.

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Practitioner, musíte preukázať, že ste zložili jednu z nasledujúcich skúšok:

 • PRINCE2 7 Foundation
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation or Practitioner)
 • Project Management Qualification (PMQ)
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

PRINCE2 7 Foundation

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky 60 minút  Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov 60 bodov Skúška obsahuje 60 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 36 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 36 otázok (60 %).
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 1 &2 „Bloomova úroveň“ opisuje typ myslenia potrebného k zodpovedaniu otázky. Pri otázkach 1. úrovne musíte preukázať porozumenie konceptov, metód a princípov PRINCE2. Pri otázkach 2. úrovně je potrebné aplikovať tieto koncepty a metódy.
Typy otázok Klasické, chýbajúce slovo, & výberové Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkách je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

U otázok s „chýbajúcimi slovami“, je veta s chýbajúcim slovom a štyri možnosti výberu správného slova.

Pri otázkách „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správné tvrdenia.

Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine.

PRINCE2 7 Practitioner

Povolené materiály PRINCE2 manuál Táto skúška je formou ‘open book’ .
Doba trvania skúšky 2 hodiny a 30 minút Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 188 minút.
Maximální počet bodov 70 bodov Skúška obsahuje 70 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 42 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 38 otázok.
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 3 &4  „„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok 3.úrovne, musíte aplikovať znalosti na príkladoch. U otázok 4. úrovne, je potrebné zanalyzovať poskytnuté informácie a zdôvodniť či daný postup riešenia je efektívny/vhodný.
Formát skúšky Možný scenár,
dodatočné informácie
& otázky
Mali by ste si prečítať „Project Scenario“, ktorý poskytuje kontext o projekte, ktorého sa otázky týkajú. Prinajmenšom jednu otázku, budete tiež musieť použiť „Dodatočné informácie“, ktoré poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí môžu na projekte pracovať.
Typy otázok Klasické & matching Všetky otázky sú typu ‚multiple choice‘. K dispozícii je krátky popis situácie a potom otázka. Pri „klasických“ otázkach (1 bod) máte otázku a na výber zo 4 možností (A, B, C, D). Pre ‚matching‘ otázky (3 body) máte 3 informácie a musíte si vybrať odpoveď pre každú zo zoznamu 5 alebo 6 možností.
Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine.