ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services + exam

Kód kurzu: ITIL4SAMCS

Modul ITIL Specialist: Acquiring & Management Cloud Services je určený pre každého, kto vyžaduje od dodávateľa neutrálne a užívateľsky orientované pokyny na rozvoj praktického porozumenia tomu, ako sa cloudové zadávanie zákaziek a technológie môžu integrovať a podporovať širšiu obchodnú stratégiu a funkcie.

Kurz vám pomôže:

  • Analyzovať dostupné riešenia a potenciálne prínosy pomocou prístupu neutrálneho voči dodávateľovi
  • Efektívne identifikovať, vyberať a dodávať optimalizované cloudové služby
  • Uľahčiť spoluvytváranie hodnôt prostredníctvom úspešného nákupu a integrácie cloudových služieb pri použití rámca ITIL 4.
  • Prijať zákaznícku cestu používateľa komplexného nákupu cloudu zameraného na zákazníka.

PRINCE2® a ITIL® sú registrované ochranné známky spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. Toto školenie ITIL® 4 Specialist naďalej podlieha akreditácii PeopleCert.

1 440 EUR

1 728 EUR s DPH

Najbližší termín od 23.10.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 23.10.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.11.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 26.02.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.03.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.05.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
23.10.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
20.11.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
26.02.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
18.03.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
13.05.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
08.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
16.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
11.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Certifikácie

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidancemôžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
26 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 26 otázok (65 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services + exam and retake en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 515 EUR bez DPH