ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4SAMCSE

Účelom kvalifikácie ITIL 4 Acquiring and Management Cloud Services je poskytnúť kandidátom osvedčené postupy, ako používať schopnosti ponúkané cloudom na identifikáciu a využívanie príležitostí, riadenie rizík a dosiahnutie požadovaných obchodných výsledkov. Zámerom je tiež poskytnúť kandidátovi praktické zručnosti a znalosti potrebné na vytvorenie, zladenie a integráciu kľúčových konceptov rámca ITIL na cestu cloudových spotrebiteľov.

Cieľom skúšky ITIL 4 Acquiring and Management Cloud Services je posúdiť, či kandidát dokáže preukázať dostatočné porozumenie a aplikáciu konceptov obsiahnutých v publikácii ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services, aby zladil a integroval kľúčové prvky rámca ITIL, ako je sprievodca Princípy a hodnotový reťazec služieb s „cestú užívateľov cloudových služieb“.

1 515 EUR

1 818 EUR s DPH

Najbližší termín od 16.09.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
11.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Kurz vám pomôže:

  • Analyzovať dostupné riešenia a potenciálne prínosy pomocou prístupu neutrálneho voči dodávateľovi
  • Efektívne identifikovať, vyberať a dodávať optimalizované cloudové služby
  • Uľahčiť spoluvytváranie hodnôt prostredníctvom úspešného nákupu a integrácie cloudových služieb pri použití rámca ITIL 4.
  • Prijať zákaznícku cestu používateľa komplexného nákupu cloudu zameraného na zákazníka.

ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. Všetky práva vyhradené. Toto školenie ITIL® 4 Specialist naďalej podlieha akreditácii PeopleCert.

Certifikácie

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Acquiring and Managing Cloud Services môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
26 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 26 otázok (65 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH