Skúsení lektori, flexibilita a praktické príklady. Ako hodnotia absolventi naše ITIL kurzy?

9. 3. 2023

Naše ITIL kurzy sú navrhnuté tak, aby pomohli jednotlivcom a organizáciám optimalizovať postupy správy služieb IT. Dodržiavaním súboru osvedčených postupov uvedených v rámci ITIL môžu organizácie zlepšiť efektivitu, znížiť náklady a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Po každom školení sa pýtame na spätnú väzbu od našich zákazníkov a absolventov. V tomto článku sme sa ich rozhodli zhrnúť, aby ste vedeli, čo môžete od kurzu čakať!

1. Praktický prístup

Zákazníci chválili kurzy ITIL za to, že sú dobre štruktúrované a poskytujú praktické príklady, ktoré im pomôžu porozumieť pojmom. Kurzy vedú naši skúsení školitelia, ktorí zdieľajú scenáre z reálneho sveta, čo študentom uľahčuje aplikáciu princípov ITIL vo svojich organizáciách.

2. Splnenie očakávania

Zákazníci uviedli, že kurzy ITIL splnili alebo prekonali ich očakávania. Školenie do hĺbky pokrýva základné témy, ako je stratégia služieb, návrh služieb, prechod služby, prevádzka služby a neustále zlepšovanie služieb. Komplexná povaha kurzu zaisťuje, že jednotlivci dokonale porozumejú princípom ITIL.

3. Interaktívna výučba

Kurzy ITIL ponúkajú interaktívne vzdelávacie skúsenosti. Lektori povzbudzujú účastníkov, aby kládli otázky, zdieľali svoje skúsenosti a zapojili sa do skupinových diskusií. Tento prístup založený na spolupráci si absolventi chvália, pretože zlepšuje proces učenia a pomáha lepšie pochopiť zložitejšie koncepty.

4. Flexibilita

Kurzy ITIL je možné absolvovať v učebni alebo online, čo študentom poskytuje flexibilitu pri výbere preferovaného spôsobu učenia. Online kurzy majú výhodu, pretože šetria čas aj dodatočné firemné náklady na školenia.

5. Obsah kurzu

Kurzy ITIL pokrývajú technické aspekty, ako je správa služieb IT, riadenie prevádzky IT a implementácia rámca ITIL. Všetky ITIL kurzy sú akreditované a pripravujú na zodpovedajúce certifikácie. Zákazníci chválili školiteľov za to, že sú technicky zdatní a ochotne odpovedali na všetky ich otázky.

6. Žiadne technické problémy

Zákazníci v spätnej väzbe uvádza, že kurzy ITIL prebiehajú hladko bez akýchkoľvek technických problémov. To je dôležité najmä pri online kurzoch, pretože technické problémy môžu narušiť proces kurzu.

7. Skúsení lektori

S pozitívnou spätnou väzbou sa stretávame aj u lektorov. Absolventi chvália ich príjemný prejav, pozitívny prístup, uvoľnenú atmosféru, ale zároveň profesionalitu a odbornosť.

Celkovo vzaté zákazníci, ktorí absolvovali kurzy ITIL zistili, že obsah kurzu je hodnotný, školitelia informovaní a pútaví a vzdelávanie je praktické a interaktívne. Vďaka týmto výhodám sú kurzy ITIL vhodné pre každého, kto chce zlepšiť svoje postupy v správe IT služieb.

Podobné články