Professional Scrum

6. 5. 2019

Prinášame vám prvotriedne kurzy Scrumu, ktoré školí Karel Smutný, Professional Scrum Trainer™ u Scrum.org.

 

Prečo kurzy od trénera Scrum.org?

Scrum.org je jedna z najvä̈čších svetových organizácií poskytujúcich vzdelávanie s medzinárodne uznávanou certifikáciou Scumu. V roku 2009 ju založil Ken Schwaber, spoluautor Scrumu. Misiou Scrum.org je zvyšovanie profesionality vývoja software.

Certifikácia Professional Scrum je celosvetovo uznávaná ako dôkaz najvyššej úrovne znalostí Scrum.

 

Karel Smutný

  • Agile Enterprise Coach
  • Professional Scrum Trainer™ (PST) u Scrum.org.

Lektor má takmer 10 rokov skúseností so zavádzaním Scrumu a agilnými transformáciami, spolupracoval s viac ako 70 týmami v desiatkách firiem rôznych veľkostí a odvetví. Je expertom na Large Scale Scrum, Scrum Patterns  a Extreme Programming.

Karel Smutný spolupracoval s firmami ako NN Pojišťovna, ING, Vodafone, Škoda Auto, Deutsche Börse, Brand Embassy a další.

 

Ponuka školení:

Scrum Foundations je 2denný kurz, ktorý poskytuje základné znalosti o frameworku Scrum potrebné k jeho zavedení do praxe. Je vedený unikátnou formou, kde si na princípy a pravidlá frameworku Scrum prichádzate sami, namiesto aby ste len prijímali informácie od lektora. Celý kurz je pretkaný mnohými príkladmi a príbehmi z praxe.

 

Professional Scrum Master je špičkový 2 denný kurz prehlbujúci kľúčové aspekty frameworku Scrum, jeho princípy a role Scrum Mastera. Kurz je vedený formou interaktívnych cvičení, v ktorých budete stavaný do zložitých a náročných situácií. Súčasťou ceny kurzu je jeden pokus na celosvetovo uznávanú skúšku Professional Scrum Master I.

 

Scrum Product Owner, tento 2denný kurz je zameraný na maximalizáciu hodnoty produktu. Naučíte sa pozerať na produkt v prvom rade očami zákazníka, premýšlať o jeho potrebách a overovať svoje predpoklady experimentami. Náplň kurzu tvoria predovšetkým praktické týmové cvičenia a následné diskusie. Budete vytvárať fiktívny produkt od idey, cez modelovanie byznys modelu, vízie, plánovania až po správu produktového Backlogu a jednotlivých požiadaviek a práce v Scrum týme.

 

Objavte hodnoty Scrum.org

  • Kvalita

Scrum.org kladie při výbere na budúcich trénerov veľmi vysoké nároky. Ako na prax a skúsenosti, tak na perfektnú znalosť Scrumu a školiacich zručností. Zaručuje tak výnimočnú kvalitu trénerov i poskytovaných kurzov.

 

  • Konzistencia

Školiace materiály kurzov Scum.org. sú vytvorené a dohliadané Kenom Schwaberom a neustále zlepšované celou komunitou viac než 250 PST po celom svete, ktorí zaisťujú ich vysokú kvalitu a aktuálnosť. Každý tréner prináša svoj vlastný štýl a skúsenosti, materiály sú však spoločné a jednotné, čo zaručuje

konzistentnosť obsahu.

 

  • Certifikácia

Certifikácia Professional Scrum Master I preukazuje výbornú znalosť frameworku Scrum. Pre ich získanie je nutné absolvovať online test a získať 85% z 80 otázok behem 60 minút. Certifikácia má neobmedzenú platnosť.

 

Professional Scrum, vytvárajte produkty, ktoré napĺňajú skutočné potreby Vašich zákazníkov.

 

Podobné články