Kontrolované riadenie agilného prostredia vďaka PRINCE2 Agile®

14. 4. 2020

Za poslednú dekádu sa Agilita stala medzinárodne uznávaným prístupom pre riadenie organizácii, ktoré usilujú o úspešnú digitálnu transformáciu. Nepopierateľné výhody tohto prístupu boli uznané mnohými organizáciami po celom svete. Čo teda robí Agilitu tak atraktívnou? Pre začiatok… je to flexibilný prístup, ktorý sa zameriava na dodávku vysoko kvalitných výstupov, čo vedie k vyššej spokojnosti a dôvere zo strany zákazníka. Agilný prístup k projektovému riadeniu tiež vedie k značnému zníženiu prevádzkových nákladov a následne k rýchlej návratnosti investícii.

Agilný spôsob riadenia je veľmi prínosný, pokiaľ ide o riadenie projektov. Poskytuje minimálne obmedzenia a maximálnu flexibilitu pri práci a dodaní toho najkvalitnejšieho produktu alebo služby vo svojej kategórii, so zameraním na podporu ich výkonov. Agilná metodika dokonale cieli na potreby zákazníka. Behom celého cyklu agilnej dodávky je aktívne podporované zapojenie užívateľov do výrobného cyklu, čo prináša vizibilitu a transparentnosť do skutočného postupu dodávky.

 

 

A ako do tohto všetkého zapadá PRINCE2 Agile®? 

PRINCE2 Agile® je postavený na používaní PRINCE2® a Agile a ich kombinácii až do bodu, kde je toto spojenie najoptimálnejšie. PRINCE2 Agile® Vám dáva to najlepšie z obidvoch týchto svetov, čo Vám umožní ideálnu škálovateľnosť pre optimálnu kontrolu riadenia.

Jednu z kľúčových funkcii PRINCE2 Agile® je spôsob, akým zlepšuje komunikáciu zainteresovaných strán tým, že podporuje používanie spoločnej terminológie naprieč disciplínami PRINCE2® a Agile. 

 

Čo je PRINCE2 Agile®?

PRINCE2 Agile® je najkomplexnejšie riešenie pre riadenie projektov na svete! Zároveň je to v súčasnosti jediný dostupný procesný rámec pre riadenie projektov, ktorý pokrýva ako vodopádovú, tak aj agilnú metódu. Kombinuje flexibilitu a responzivnosť agility s jasne definovaným rámcom PRINCE2®.

Tento doporučený rámec ukazuje, ako môže kompatibilitu využiť organizácie ktoré využívajú PRINCE2® a agilné riadenie, vybavujú ich potrebnými zručnosťami a procesmi, aby mohli úspešne dodávať projekty a zároveň aby spĺňali požiadavky zákazníkov v dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí.

 

Prínosy PRINCE2 Agile® jsou dodány prostřednictvím:

  • Kombinácia kontroly a flexibility
  • Používanie aktuálnych osvedčených postupov integrovaných do rámca PRINCE2 Agile®, ako je Scrum, Kanban, Lean Startup a mnoho ďalších
  • Bezproblémová integrácia riadenia a kontrolné vrstvy, agilných prvkov a agilných rámcov
  • Vylepšená schopnosť reagovať a prispôsobiť sa Vášmu projektovému prostrediu

 

Novo v ponuke kurzov nájdete:

Podobné články