DevOps od A po Z. Toto je portfólio kurzov DASA!

3. 1. 2024

DASA (DevOps Agile Skills Association) ponúka komplexný certifikačný program pre profesionálov v oblasti DevOps. V dnešnej dobe je kľúčové pre profesionálov v oblasti IT neustále rozvíjať svoje zručnosti a držať krok s rýchlo sa meniacim svetom technológií. V tomto kontexte sa objavuje DASA, ktorá pomáha jednotlivcom aj organizáciám pri implementácii a osvojení si konceptov DevOps. DASA identifikuje tri základné oblasti zručností a rolí, pre ktoré vyvinula jednotlivé certifikačné programy. Predstavíme a porovnáme tieto tri skupiny kurzov, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ktorý kurz je pre vás alebo vašu organizáciu najvhodnejší.

DASA DevOps Fundamentals 3™

 • Certifikácia: DASA DevOps Foundation Level Certification
 • Zameranie: Základná úroveň pre organizácie, ktoré začínajú s DevOps.
 • Obsah kurzu: 16-hodinový kurz ponúka komplexný úvod do princípov a postupov Agile DevOps, s dôrazom na ľudí, procesy a kultúru v transformácii DevOps.
 • Cieľová skupina: Široká škála pracovníkov v IT, používatelia, manažéri, vývojári, testeri, a ďalšie.
 • Štruktúra kurzu: Zahŕňa témy ako vytváranie kontextu pre DevOps, kultúru, automatizáciu, lean prístup, meranie, zdieľanie a DASA Smernice.

DASA DevOps Professional Enable and Scale

 • Certifikácia: DASA DevOps Professional Enable and Scale Certification
 • Zameranie: Vzdelanie nevyhnutné pre implementáciu DevOps v praxi.
 • Obsah kurzu: Stavia na základoch DevOps Fundamentals a zameriava sa na 4 oblasti zručností potrebných pre úspešné výsledky DevOps.
 • Cieľová skupina: Jednotlivci zapojení do vývoja, prevádzky alebo správy IT služieb.
 • Štruktúra kurzu: Zahŕňa témy od budovania kultúry a tímov DevOps po odvahu, hodnotu orientovanú na zákazníka a neustále zlepšovanie.
 • Prerekvizita: DASA DevOps Foundation Level Certification

DASA DevOps Professional – Specify and Verify

 • Certifikácia: DASA DevOps Professional – Specify a Verify Certification
 • Zameranie: Špecifikácia a overenie hodnôt v rámci tímu DevOps.
 • Obsah kurzu: Zameriava sa na zodpovednosť tímu za poskytovanie hodnoty, komunikáciu so zákazníkmi, testovanie a architektonické aspekty v prostredí DevOps.
 • Cieľová skupina: Jednotlivci zapojení do vývoja, prevádzky alebo správy IT služieb.
 • Štruktúra kurzu: Zahŕňa témy ako porozumenie komplexnej zodpovednosti za produkt, dorozumenie s zákazníkmi, vytváranie vhodného produktového backlogu a neustále zlepšovanie.
 • Prerekvizita: DASA DevOps Foundation Level Certification

DASA DevOps Product Owner Premium

 • Certifikácia: DASA DevOps Product Owner Certification
 • Zameranie: Rozširuje tradičné role Product Ownera v kontexte DevOps.
 • Obsah kurzu: Zahŕňa koncepty Agile a Scrum, s dôrazom na vývoj aj operácie (Dev a Ops).
 • Cieľová skupina: Vlastníci produktu, obchodní manažéri, analytici a ďalší.
 • Štruktúra kurzu: Zahŕňa moduly od úvodu po špecifiká práce Product Ownera v DevOps prostredí.

DASA ponúka širokú škálu certifikácií, pokrývajúcich rôzne úrovne zručností a role v oblasti DevOps. Každý kurz je navrhnutý tak, aby pomohol profesionálom a organizáciám efektívnejšie implementovať a využívať koncepty DevOps vo svojom pracovnom prostredí. Pokiaľ máte akékoľvek otázky k portfóliu DASA, radi Vám odpovieme aj cez e-mail alebo telefonicky.

Podobné články