DASA

DevOps Agile Skills Association (DASA) je otvorená globálna komunita pre rozvoj zručností DevOps a Agile. DASA bola založená v apríli 2016 a stala sa rýchlo rastúcim globálnym hnutím DevOps poskytujúcim globálne kurzy, školenia a certifikácie v oblasti rozvoja kompetencií DevOps.

Prehľad kurzov

Foundational

2 kurzy

DASA DevOps Fundamentals with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 260 EUR bez DPH

DASA DevOps Fundamentals 3™ with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 090 EUR bez DPH

Professional

2 kurzy

DASA DevOps Professional Enable and Scale with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

DASA DevOps Professional – Specify and Verify en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

Leadership

1 kurz

DASA DevOps Product Owner Premium with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

960 EUR bez DPH