Kurzy Projektového Managementu

project management

Čo je projektový manažment?

Projektový manažment je disciplína plánovania, realizácie a dokončenia projektov. Projektoví manažéri to dosahujú pomocou sady metodológií, procesov a nástrojov na vedenie svojich tímov a riadenie zdrojov. Všetky projekty sú dočasnou snahou o vytvorenie hodnoty prostredníctvom jedinečného produktu, služby alebo výsledku. Každý projekt je jedinečný a líši sa od rutinných operácií – prebiehajúcich aktivít organizácie – pretože projekty dosiahnu záver, akonáhle je dosiahnutý cieľ.

Aké sú certifikácie v projektovom riadení?

Štandardov, metodík a certifikácií v projektovom riadení je samozrejme celý rad. My vám tu predstavíme jednu z najpoužívanejších, na certifikáciu ktorých sa u nás môžete pripraviť.

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2)

PRINCE2 je procesne založená metóda pre efektívne riadenie projektov a dá vám základné zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa stali úspešným projektovým manažérom. Je to skratka pre PRojects IN Controlled Environments a je používaný a uznávaný po celom svete.

V našom portfóliu nájdete prípravné kurzy pre certifikácie PRINCE2. Môžete sa nechať certifikovať na dvoch úrovniach: Foundation a Practioner. Okrem klasického štandardu PRINCE2 ponúkame aj kurzy a certifikácie pre jeho agilnú verziu PRINCE2 Agile.

Pri agilnom projektovom prístupe nie je rozsah projektu známy, pretože jeho súčasťou je priebežné vymýšľanie podoby produktu. Definícia rozsahu projektu tak nie je vstupom, ale jedným z výstupov projektu. Zadávateľovi to dáva obrovskú flexibilitu, ale je nevyhnutné, aby bol aktívnym účastníkom projektu.

Prehľad kurzov

Digital Transformation (DT) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Projektový management

Cena od:

40 EUR bez DPH

IPMA exam preparation en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 160 EUR bez DPH

Blockchain Project Management Bootcamp en/cz

Dodávateľ: Blockchain

Oblasť: Projektový management

Cena od:

599 EUR bez DPH

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam cz/sk en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

965 EUR bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake cz/sk en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 025 EUR bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Foundation Exam en

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

445 EUR bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz cz/sk

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 065 EUR bez DPH

Garantovaný

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake en/cz cz/sk en

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 125 EUR bez DPH

Garantovaný