Kurzy DevOps

Naučte sa ako implementovať DevOps pomocou našej simulácie a autorizovaných kurzov a certifikácií

devops

Čo je DevOps?

DevOps vznikol spojením slov vývoj (development, Dev) a prevádzka (operations, Ops) a predstavuje spojenie ľudí, procesov a technológií, ktorého cieľom je zabezpečiť priebežné doručovanie kvalitných produktov a služieb zákazníkom. DevOps je kombináciou kultúrnych filozofií, postupov a nástrojov, ktoré zvyšujú schopnosť organizácie dodávať aplikácie a služby vysokou rýchlosťou, ktorá umožňuje lepšie slúžiť svojim zákazníkom a účinnejšie konkurovať na trhu.

Ako funguje DevOps?

V rámci modelu DevOps už vývojové a prevádzkové tímy nie sú izolované. Niekedy sú tieto dva tímy zlúčené do jedného tímu, kde inžinieri pracujú v priebehu celého životného cyklu aplikácie, od vývoja a testovania cez nasadenie až po prevádzku, a rozvíjajú množstvo zručností neobmedzených na jedinú funkciu.

Ako sa vzdelávať v DevOps?

Pokiaľ sa rozhodnete vzdelávať v DevOps, môžete k tomu využiť naše autorizované kurzy, ktoré nájdete nižšie. Nájdete tu napríklad školenia od DevOps Agile Skills Association (DASA), čo je otvorená globálna komunita pre rozvoj zručností DevOps a Agile. DASA bola založená v apríli 2016 a stala sa rýchlo rastúcim globálnym hnutím DevOps poskytujúcim globálne kurzy, školenia a certifikácie v oblasti rozvoja kompetencií DevOps.

Okrem klasických kurzov a certifikácií môžeme tiež odporučiť obľúbenú DevOps/Ways Of Working simulation od Sunburst Simulations, ktorá urýchľuje adopciu DevOps a demonštruje obchodnú hodnotu a pozitívny vplyv tohto prístupu. Okrem pochopenia samotného DevOps prístupu a zodpovedností v tímoch, si účastníci vyskúšajú vzájomnú spoluprácu a môžu sa inšpirovať, ako zlepšiť fungovanie v spoločnosti.

Prehľad kurzov

CI/CD with Tekton (LFS274) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: DevOps

Cena od:

95 EUR bez DPH

Esprit Ways Of Working simulation en/cz

Dodávateľ: Sunburst Simulations

Oblasť: Agile / DevOps

Cena od:

510 EUR bez DPH

DASA DevOps Fundamentals with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 260 EUR bez DPH

DASA DevOps Fundamentals 3™ with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 090 EUR bez DPH

DASA DevOps Professional Enable and Scale with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

DASA DevOps Professional – Specify and Verify en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

DASA DevOps Product Owner Premium with exam en/cz

Dodávateľ: DASA

Oblasť: DevOps

Cena od:

960 EUR bez DPH

Red Hat Learning Subscription Basic (1 years subscription for one person) (LS120) en

Dodávateľ: Red Hat

Oblasť: Automatizácia / DevOps / Kontajnerizácia / Virtualizácie

Cena od:

4 000 EUR bez DPH