Aké sú výhody riadenia projektov cez ITIL?

16. 3. 2023

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je rámec, ktorý poskytuje usmernenia na riadenie služieb IT. Používa sa už viac ako 30 rokov a prešiel niekoľkými aktualizáciami, aby zostal relevantný pre vyvíjajúce sa potreby organizácií. ITIL široko využívajú spoločnosti a organizácie na celom svete na zlepšenie svojich postupov riadenia služieb IT. Riadenie projektov pomocou ITIL prináša niekoľko výhod vrátane vyššej efektívnosti, zníženia nákladov a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

Zvýšenie efektívnosti:

ITIL pomáha identifikovať oblasti, v ktorých možno procesy zefektívniť a optimalizovať. Poskytuje súbor osvedčených postupov pre riadenie projektov, čo umožňuje konzistentné a štandardizované riadenie projektov v rámci celej organizácie. Smernice ITIL pre riadenie projektov umožňujú spoločnostiam zvýšiť efektívnosť optimalizáciou procesov a pracovných postupov. Dodržiavanie týchto osvedčených postupov môže organizáciám pomôcť zefektívniť procesy poskytovania IT služieb, skrátiť čas odozvy a zvýšiť produktivitu.

Zníženie nákladov:

Prijatím osvedčených postupov riadenia projektov ITIL môžu organizácie znížiť náklady odstránením nepotrebných procesov a činností. To umožňuje sústrediť zdroje na kritické činnosti, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu pre organizáciu. Optimalizáciou procesov a pracovných postupov môžu organizácie skrátiť čas a zdroje potrebné na poskytovanie služieb IT, čo vedie k výraznej úspore nákladov. Štúdia, ktorú uskutočnila spoločnosť AXELOS, vlastník rámca ITIL, ukázala, že spoločnosti, ktoré zaviedli ITIL, znížili svoje náklady na IT v priemere o 26 %.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov:

ITIL je orientovaný na zákazníka, čo znamená, že sa zameriava na poskytovanie IT služieb, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov. Využívaním ITIL na riadenie projektov môžu spoločnosti zabezpečiť, aby boli ich IT služby poskytované včas, efektívne a účinne. To môže viesť k väčšej spokojnosti zákazníkov, čo je nevyhnutné pre dlhodobé udržanie zákazníkov a ich dobrého mena. Podľa prieskumu spoločnosti AXELOS 89 % organizácií, ktoré zaviedli ITIL, zaznamenalo zvýšenú spokojnosť zákazníkov.

Väčšia agilita:

Osvedčené postupy riadenia projektov ITIL podporujú agilitu, čo organizáciám umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa obchodné potreby. Prijatím týchto postupov môžu organizácie zlepšiť svoju schopnosť prispôsobiť sa zmenám a zostať konkurencieschopné v dnešnom rýchlom podnikateľskom prostredí.

ITIL prijali organizácie na celom svete s cieľom zlepšiť svoje postupy riadenia služieb IT. Prijatím rámca riadenia projektov ITIL môžu organizácie zlepšiť svoju efektívnosť, znížiť náklady, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a stať sa agilnejšími. Objavte výhody rámca ITIL na našom úvodnom kurze ITIL Foundation a prijmite ITIL vo svojej organizácii.

Podobné články