Zažili ste šikanovanie na podpätkoch?

31. 1. 2023

Madeleine Albrightová vyhlásila, že:

V pekle existuje zvláštne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú iným ženám.

A ja by som dodala, že extra miesto majú tie z nás, ktoré iným ženám vedome a cielene komplikujú pracovný alebo osobný život.

Poznáte výrazy ako Bossing, Mobbing alebo Staffing? A máte s niektorým z druhov šikany na pracovisku skúsenosti? Ako by ste sa bránili a vedeli by ste takýto spôsob manipulácie identifikovať a brániť sa? A čo keby vás šikanovala žena?

Ujasnime si pojmy:

  • Bossing – Nadriadený šikanuje podriadeného (v pracovných kolektívoch)
  • Mobbing – Jednu osobou obťažujú viacerí kolegovia (v pracovných kolektívoch)
  • Staffing – Zamestnanec/skupina kolegov tyranizujú nadriadeného (v pracovných kolektívoch).

Podľa prieskumov v radoch odborníkov sú vedomými bossermi hlavne ženy. Muži ak prejavujú známky bossingu, tak nevedomky, často z dôvodu nedostatočnej emočnej inteligencie. Zatiaľ čo pri ženách ide o premyslenú negatívnu aktivitu cielenú voči osobe podriadeného kolegu/kolegyne.

Väčšinou majú tieto typy charakteristické prvky, ktorými sú kult osobnosti spasiteľov, sú veľmi šarmatní/é, prezentujú, že majú na srdci blaho druhých. Na druhej strane majú talent dostať kolegov do pozície blbcov (a ešte sa na váš účet dobre pobaviť), zadávať nezmyselné úlohy (nákup kvetín, príprava kávy pre iných kolegov) a sú majstrami v poskytovaní ústnych zadaní úloh bez konkrétností. S klamstvom pri konfrontácií nemajú žiadny problém.

Mobbingom sa dostávame k znevažujúcim poznámkam o súkromnom živote, zosmiešňovanie názorov pred kolegami (na poradách), odmietnutie komunikovať, či šírenie rečí a klebiet. S prezentáciou ukradnutých myšlienok či nápadov sa veľmi radi pochvália a vezmú si ich za svoje. Spoznávate kto vás v kancelárií víta s úsmevom a keď vojdete do kuchynky, tak rozprava kolegýň zrazu stíchne?

V organizáciách nie je ojedinelým javom fakt, kedy podriadený šikanuje nadriadeného. Osoby vedúce tichú vojnu voči manažérovi, či majiteľovi firmy sú veľmi vypočítavé. Svojim manipulatívnym prístupom ku kolegom znevažujú autoritu šéfa, narúšajú často jeho osobný život, ignorujú názory a jeho stanoviská. Bežne porušujú firemné pravidlá, vydávajú sa za výkonné osoby v spoločnosti pre získanie citlivých firemných informácií. Často šíria nepravdy o šéfovi medzi kolegami, aby si zabezpečili svedkov na svojej strane a pri konfrontácií sa hrajú na obeť. Dámy a páni, toto je staffing.

Niekedy to zlo vycítite okamžite, inokedy vás pohltí a vaše oči sú slepé, hoci šikanu máte rovno pod nosom. Dôležité je uvedomiť si, čo sa deje a okamžite začať riešiť situáciu, z ktorej minimálne jedna osoba vyjde s potrebou liečivej terapie.

Neseďte ticho v kúte. A ak ste obeťou, či svedkom, konajte. Hľadajte spôsob pomoci a hoci sme ženy, ktoré sa majú podporovať, máme spoločenskú zodpovednosť hoci aj toxické kolegyne, či šéfky nahlásiť a odstrihnúť od našich životov. Potom sa nám bude jednoduchšie pracovať a žiť.

Legislatíva neposkytuje dostatočnú ochranu. Firemné procesy a pravidlá sú fajn, keď sa nimi v organizáciách riadia a berú ich vážne. Sme však ľudia a nie vždy narazíte na chápavý orgán, ktorý bude hájiť vaše práva.

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti. Zažili ste šikanu na pracovisku? Ako ste ju riešili?

Autorka: Anna Beňadiková, Operations Manager v EDU Trainings

Podobné články