Zabbix 5.2: Podpora IoT a komplexného syntetického monitorovania

16. 11. 2020

Nová verzia Zabbix 5.2 obsahuje okrem iných vylepšení komplexný syntetický monitoring, významné vylepšenia súvisiace s bezpečnosťou a monitoringom IoT a priemyselných zariadení.

„S touto verziou sa dostáváme bližšie k novej ére (dobe) monitoringu. Rozširujeme schopnosti Zabbix o také dôležité funkcie, ako je komplexné monitorovanie založené na scenároch, natívna podpora protokolov IoT a prísnejšie bezpečnostné štandardy,“ hovorí Alexej Vladishev, zakladateľ a CEO Zabbix.

Monitorovacie riešenie Zabbix poskytuje množstvo okamžitých out-of-the-box integrácií so systémami zasielania správ, lístkov a varovných upozornení. Nová verzia rozširuje zoznam podporovaných služieb a aplikácií, ktoré je možné bez námahy monitorovať. Nasadenie Zabbix one-click je k dispozícií na cloudových platformách Azure, AWS, Google Cloud, IBM/RedHat Coud, Oracle, Yandex a Digital Ocean. 

 

Zabbix 5.2 prichádza s viac ako 35 novými funkciami a vylepšeniami, zoznámte sa s niektorými:

Syntetický monitoring umožňuje flexibilné zhromažďovanie metrík a pokročilé kontroly dostupnosti pomocou skryptovaných používateľsky definovaných scenárov. Poskytuje tiež komplexnú interakciu s rôznymi poskytovateľmi rozhraní HTTP API, vrátane cloudových API.

Výkonné prehľady. Táto funkcia umožňuje Zabbix generovať inteligentné upozornenia pomocou efektívnej analýzy údajov a detekcie odchýlok (anomálií). Táto funkcionalita má veľkú obchodnú hodnotu, pretože umožňuje analyzovať a informovať používateľov o dlhodobých variáciách kľúčových IT metrík, ako aj o typických kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI):

  • Výkonnosť spoločnosti (obchodné výsledky)
  • Predaj (obchod) a marketing
  • Skladovanie
  • Ľudské zdroje
  • Zákaznícka podpora a ďalšie

External Vault. Zabbix představuje integráciu s HasHiCorp Vault produktom pre bezpečné ukladanie (a uchovávanie) citlivých informácií, ako sú heslá, kľúče, prístupy, rôzne API zámky, atď.

Podrobné používateľské roly sú veľkým krokom k pohodlnejšej, bezpečnejšej a lepšie spravovateľnej monitorovacej platforme pre globálne tímy. Prináša veľa vylepšení pre multitenantné prostredia a umožňuje mať podrobne riadenú kontrolu nad prístupom k API metódam, prvkom používateľského rozhrania a akciám používateľov pre rôzne skupiny používateľov.

Podpora IoT protokolov. Zabbix teraz natívne podporuje najbežnejšie protokoly pre monitoring senzorov IoT a priemyselných zariadení.

Vyrovnávanie zaťaženia pre používateľské rozhranie a rozhranie API. Zabbix UI a API je teraz možné použiť v scenároch vyrovnávania zaťaženia pre HA a horizontálne škálovanie výkonu. Inštancie rozhrania frontendu povoľujú nasadiť fyzické alebo virtuálne zariadenia, kontajnery v klastroch Kubernetes a cloudových platformách.

 

Predstavenie nových jednodňových extra školení

Spolu s hlavnými technickými vylepšeniami prichádza verzia Zabbix 5.2 so štyrmi novými jednodňovými školeniami na diaľku, ktoré majú prehĺbiť vedomostí používateľov o konkrétnych odboroch.

Prvé štyri dostupné kurzy budú:

  • Automatizácia a integrácia so Zabbix API
  • Pokročilé spracovanie údajov Zabbix
  • Pokročilá správa (administrácia) zabezpečenia Zabbix
  • Pokročilá detekcia problémov a anomálií so Zabbixom 

Nové kurzy budú dostupné v priebehu novembra. 

Zabbix 5.2 je už dostupný pre lokálne a cloudové nasadenie: www.zabbix.com/download 

  

Kurzy Zabbix

  

 

Podobné články