VMware

VMware je popredným poskytovateľom multicloudových služieb pre všetky aplikácie, ktoré umožňujú digitálne inovácie s podnikovou kontrolou.

Ako oficiálny partner VMware s licenciou Authorized Training Center vám prinášame viac ako 50 autorizovaných kurzov z oblastí výpočtovej techniky, cloudu, sietí a ďalších oblastí, ktorým sa VMware venuje.

Prehľad kurzov

Horizon Cloud

1 kurz

VMware Horizon Cloud Service: Deploy and Manage on Microsoft Azure en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere 7

7 kurzov

VMware vSphere: What’s New [V6.7 to V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware vSphere: Fast Track [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Troubleshooting [V7] en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Design [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

Kubernetes

4 kurzy

VMware Enterprise PKS: Install, Configure, Manage [V1.5] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020 en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

830 EUR bez DPH

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

vRealize Automation

4 kurzy

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vRealize Automation: Design and Deploy [V7.6] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

NSX Advanced Load Balancer

7 kurzov

VMware NSX Advanced Load Balancer: Install, Configure, Manage en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware NSX Advanced Load Balancer: Troubleshooting and Operations en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware NSX Advanced Load Balancer: ICM plus Troubleshooting and Operations en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

2 830 EUR bez DPH

VMware NSX Advanced Load Balancer: Global Server Load Balancing Design and Deploy en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware NSX Advanced Load Balancer: Web Application Firewall Security en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware NSX Advanced Load Balancer: Infrastructure and Application Automation en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

Introduction to Application Delivery Controller with NSX Advanced Load Balancer en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

380 EUR bez DPH

vRealize Log Insight

1 kurz

VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage [V4.7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

750 EUR bez DPH

NSX for vSphere

2 kurzy

VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V6.4] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

vRealize Operations

1 kurz

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6] cz/sk en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

NSX Troubleshooting

1 kurz

VMware NSX: Install, Configure, Manage plus Troubleshooting & Operations Fast Track [v6.4] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

NSX-T Data Center

6 kurzov

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.x] en cz/sk en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] cz/sk en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware NSX-T Data Center: Migration from NSX Data Center for vSphere en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware NSX-T Data Center for Intrinsic Security [v3.2] en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware NSX-T Data Center: Multisite deployments with Federation en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Dátové centrá / IT bezpečnosť / Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

App Volumes/User Environment Manager

1 kurz

VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

SD-WAN

2 kurzy

VMware SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage [4.x] en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [v3.x] en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

Garantovaný

vSAN

4 kurzy

VMware vSAN: Production Operations [V6.7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware vSAN: Deploy and Manage [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware vSAN: Management and Operations [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware vSAN: Troubleshooting [V7] cz/sk en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

830 EUR bez DPH

Carbon Black

3 kurzy

VMware Carbon Black EDR Administrator en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

380 EUR bez DPH

VMware Carbon Black EDR Advanced Administrator en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

410 EUR bez DPH

VMware Carbon Black EDR Advanced Analyst en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

410 EUR bez DPH

Site Recovery Manager

1 kurz

VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

750 EUR bez DPH

Workspace ONE

3 kurzy

VMware Workspace ONE: Integrating Access with UEM [V21.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V21.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

Cloud Foundation

2 kurzy

VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

750 EUR bez DPH

Teclo Cloud

1 kurz

VMware Telco Cloud Platform: Install, Configure, Manage [V2.0] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

Horizon 7

3 kurzy

VMware Horizon 7: Design Workshop [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

vCloud Director

3 kurzy

VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1] en en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware vCloud Director: Tenant Operations [V10.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware Cloud Director: Advanced Workshop [V10.2] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Cloud

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

Horizon 8

5 kurzov

VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware Horizon 8: Skills for Virtual Desktop Management en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware Horizon 8: Infrastructure Administration cz/sk en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

750 EUR bez DPH

VMware Horizon 8: Deploy and Manage en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware Horizon 8: Virtual Desktop Troubleshooting en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

830 EUR bez DPH

VMware Integrated OpenStack

1 kurz

VMware Integrated OpenStack: Install, Configure, Manage [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

Subscription

1 kurz

VMware Enterprise Learning Subscription en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

3 755 EUR bez DPH