VMware Aria Automation: Advanced Topics [V8.14]

Kód kurzu: VMWAREAAAT

This four-day course is a follow-on to the VMware Aria Automation: Install, Configure, Manage course. During this course, you will take a deeper dive into advanced topics using features of VMware Aria Automation such as deploying user systems and interfacing Aria Automation with other platforms. You will also learn how to deploy a cluster environment using VMware Aria Suite Lifecycle and interface with, and use, vSphere with Tanzu Kubernetes. This course makes heavy use of hands-on labs.

1 580 EUR

1 896 EUR s DPH

Najbližší termín od 08.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 08.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 580 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 580 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 580 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 580 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
08.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 580 EUR Registrovať
16.09.2024 Virtuálna 4 dni en 1 580 EUR Registrovať
12.11.2024 Virtuálna 4 dni en 1 580 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 580 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

 • Describe and configure VMware Aria Automation in a clustered enterprise deployment using with VMware Aria Suite Lifecycle
 • Scale out VMware Identity Manager to support High Availability
 • Use external Certificate Authorities to configure security certificates in VMware Aria Automation
 • Create YAML templates to configure VMware Aria Automation using cloudConfig
 • Use VMware Aria Automation advanced templates to deploy a 2-tier Database-Server using MySQL and phpMyAdmin
 • Use Advanced VMware NSX networking features including NAT, routed networks, load balancers, security groups, and tags
 • Integrate and use NSX Advanced Load Balancer with VMware Aria Automation and VMware NSX
 • Create and use Aria Automation Pipelines to deploy software and connect to Kuberenetes
 • Create and use Ansible playbooks that integrate with VMware Aria Automation
 • Integrate Aria Automation with Terraform
 • Integrate Aria Automation with GitLab
 • Create Orchestrator Workflows and ABX Actions that interface with other systems and use REST calls
 • Configure and use Orchestrator Workflows and ABX actions to create day-2 actions and interface with Powershell scripts
 • Use Aria Automation to deploy minions and deploy software

Cieľová skupina

Experienced system administrators and system integrators responsible for using VMware Aria Automation in advanced configurations in enterprise deployments.

Štruktúra kurzu

1 Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2 VMware Aria Automation Clustered Deployment

 • Using Aria Suite Lifecycle in a clustered deployment
 • Configure External Certificates
 • Configure VMware NSX Advanced Load Balancer
 • Install VMware Aria Automation using Clustered Deployment
 • Scale out VMware Identity Manager to support High Availability

3 Advanced VMware Aria Automation Templates

 • Use advanced YAML and cloudConfig to deploy a functioning 2-tier application with a phpMyAdmin front end server and a MySQL database server
 • Use cloudConfig and cloug-init
 • Use advanced YAML techniques to create configuration files and add users to deployed virtual machines

4 Advanced Networking

 • Use VMware NSX advanced features in VMware Aria Automation templates
 • Interfacing to IPAMs
 • Use VMware NSX NAT in VMware Aria Automation templates
 • Use VMware NSX Routed Networks
 • Use VMware NSX Advanced Load Balancer
 • Use VMware NSX Security Groups

5 Advanced Orchestrator Workflows

 • Create Day-2 Actions with Orchestrator workflows
 • Use Orchestrator to Add computer objects to Active Directory when VMware Aria Automation deploys templates
 • Create VMware Aria Automation Custom Resources
 • Create VMware Aria Automation Resource Actions
 • Use VMware Aria Automation with Orchestrator to perform REST calls

6 Using ABX Actions

 • Use ABX to create day-2 Actions
 • Create ABX Action-Flows
 • Use ABX to make REST calls

7 Kubernetes Integration

 • Describe vSphere With Tanzu
 • Create a Supervisor Cluster
 • Create a Supervisor Namespace
 • Create Cluster Plans
 • Deploy a Tanzu Kubernetes cluster from Aria Automation
 • Manage Kubernetes Tanzu clusters from Aria Automation
 • Execute YAML code and deploy software in a managed Tanzu Kubernetes cluster
 • Connect to an existing generic Kubernetes cluster
 • Create Kubernetes namespaces from Aria Automation
 • Interface Aria Automation to other Kubernetes systems

8 Aria Automation Pipelines

 • Create and use CI/CD pipelines
 • Use the Pipeline user interface
 • Add states and tasks to a pipeline
 • Integrate code from a pipeline with Gitlab
 • Use an Aria Automation pipeline to install software
 • Use an Aria Automation Pipeline to Create a Kubernetes Namespace and a Deployment

9 Aria Automation and Configuration Management

 • Describe Ansible, Puppet, and Terraform
 • Integrate Ansible with VMware Aria Automation
 • Integrate Terraform with VMware Aria Automation
 • Call Terraform from VMware Aria Automation
 • Use Terraform to manage VMware Aria Automation
 • Deploy an Aria Automation Config minion
 • Install software on an Aria Automation Config minion
 • Create and manage files on a Linux system with Aria Automation Config

Predpokladané znalosti

This course requires completion of the following courses:

 • VMware Aria Automation: Install, Configure, Manage [v8.10]

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora