IMDS

IMDS (International Material Data System) je systém materiálových dát automobilového priemyslu. Spočiatku išlo o spoločný vývoj Audi, BMW, Daimler, DXC, Ford, Opel, Porsch, VW a Volvo a postupne sa pripojili ďalšie spoločnosti. Kurzy IMDS majú uľahčiť plnenie povinností, ktoré na výrobcov automobilov, prípadne ich dodávateľov, ukladajú národné i medzinárodné normy, zákony a predpisy.

Prehľad kurzov

Foundation

1 kurz

International Material Data System: Foundation (IMDS1) en/cz

Dodávateľ: IMDS

Oblasť: ERP

Cena od:

816 EUR bez DPH

Best seller

Advanced

1 kurz

Cena od:

510 EUR bez DPH