International Material Data System: Advanced + Upgrade (IMDS2)

Kód kurzu: IMDS2

IMDS (International Material Data System) je systém údajov o materiáloch automobilového priemyslu. Spočiatku to bol spoločný vývoj Audi, BMW, Daimler, EDS (po akvizícii v roku 2008 časť HP, teraz DXC Technology), Ford, Opel, Porsche, VW a Volvo. Odvtedy sa ku komunite pridali ďalší výrobcovia a IMDS sa stal globálnym štandardom, ktorý používajú takmer všetci svetoví výrobcovia OEM. Prebiehajú rozhovory s ďalšími výrobcami o ich účasti v IMDS.

V IMDS sa zhromažďujú, udržiavajú, analyzujú a archivujú všetky materiály prítomné v hotovej výrobe automobilov. IMDS uľahčuje plnenie povinností uložených výrobcom automobilov, a tým aj ich dodávateľom, podľa národných a medzinárodných noriem, zákonov a nariadení.

Koncept implementovaný v IMDS využíva internetové technológie, ktoré umožňujú výrobcom automobilov a ich dodávateľom štandardizovať proces výmeny informácií a ich efektívne zhromažďovanie na celom svete.

Kurz je určený pre pokročilých používateľov IMDS. Slúži na rozšírenie vedomostí z kurzu IMDS 1.
Obsahom školenia (IMDS2) je oboznámiť vás s pokročilými funkciami IMDS verzie 12.0. Zvýšte efektivitu práce s IMDS, REACH.

510 EUR

612 EUR s DPH

Najbližší termín od 04.10.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 04.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 510 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 510 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 510 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
04.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 510 EUR Registrovať
13.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 510 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 510 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

 • 09:00 – Úvod, úvod
 • 09:15 – Základné fakty o IMDS – zopakovanie a doplnenie
 • 10:05 – Legislatívny rámec IMDS – ELV, REACH (SVHC + príloha XIV), BPR, WFD (SCiP)
 • 10:30 – Prestávka
 • 10:45 –Rozhranie IMDS 13.0 –I
 • 12:15 – Prestávka
 • 13:15 – Rozhranie IMDS 13.0 – II
 • 14:45 – Prestávka
 • 15:00 – Efektívnosť využívania IMDS -1 – „Pro-efektívna“ funkcia
 • 15:45 –Efektívnosť používania IMDS –2 –IMDS A2 Optimizer
 • 16:05 – Diskusia, riešenie konkrétnych problémov

Naväzujúce kurzy

International Material Data System: Foundation (IMDS1) en/cz

Dodávateľ: IMDS

Oblasť: ERP

Cena od:

816 EUR bez DPH

Best seller