Veľký prieskum Axelos. Majú certifikáty stále hodnotu?

10. 8. 2023

Nová publikácia „The Power of Professional Certification“ od spoločnosti Axelos, ktorá stojí za certifikáciami ITIL® a PRINCE2®, odhaľuje pohľad na silu profesionálnych certifikácií z pohľadu jednotlivcov a organizácií. Do tohto prieskumu sa zapojilo 1 870 respondentov z 91 krajín a 24 rôznych odvetví, z ktorých takmer polovica zastáva pozíciu na úrovni manažéra alebo vyššiu, pričom 13 % patrí do úrovne riaditeľa.

Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie informácie z prieskumu:

Vplyv certifikácií: 97 % riadiacich pracovníkov a 84 % jednotlivcov uvádza, že certifikácia má pozitívny vplyv, ktorý vedie k zvýšeniu efektívnosti a spokojnosti zamestnancov.

Dôvody certifikácie: Rozhodovacie orgány podporujú certifikáciu, aby splnili požiadavky organizácie/odvetvia (58 %), udržali krok s meniacimi sa technológiami (54 %) a zvýšili produktivitu (54 %). Väčšina jednotlivcov sa rozhodla pre certifikáciu, aby si vybudovala nové zručnosti (66 %) a získala dôveru vo svoje odborné schopnosti (52 %).

Oblasti certifikácie: Rozhodovacie orgány a jednotlivci pripisujú vysokú hodnotu certifikáciám v oblasti riadenia projektov (PPM) a riadenia služieb IT (ITSM).

Budúcnosť certifikácií: Očakáva sa, že certifikácie v oblasti ITSM a tradičného riadenia projektov (PPM) budú v nasledujúcich dvoch rokoch a neskôr veľmi žiadané.

Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti, ktoré vám pomôžu vytvoriť stratégiu pre vašu kariéru alebo organizáciu v súvislosti s certifikáciami, odporúčame prečítať si celú publikáciu „The Power of Professional Certification“ od spoločnosti Axelos. Celý prieskum si môžete pozrieť tu.

ITIL® a PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, použitá so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Podobné články