Zabbix Certified Specialist

Kód kurzu: ZCS

Toto školenie zaisťuje ľahké pochopenie konceptov a štruktúry Zabbix pre profesionálov v oblasti informačných technológií, ktorí potrebujú prevádzkovať Zabbix efektívne a poskytovať podporu ostatným používateľom Zabbix.

Určené pre produkt Zabbix 5.0
Formát 5-10 osôb
Trvanie 5 dní
Požiadavky Pokročilá počítačová gramotnosť
Znalosť operačných systémov
Následující úroveň Zabbix Certified Professional (Úroveň 3)
Predchádzajúca úroveň Zabbix Certified User Úroveň 1
1 950 EUR

2 340 EUR s DPH

Najbližší termín od 26.02.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 26.02.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 950 EUR

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 950 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
26.02.2024 Virtuálna 5 dní cz/sk 1 950 EUR
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 950 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Day 1

 • Intro: Functionality overview
 • Intro: Key Principles of Development
 • Intro: Important decisions
 • Architecture: Zabbix components
 • Architecture: Zabbix proxy overview
 • Preparations: Network time protocol, Timezone, Firewall, SELinux
 • Installation: Zabbix: Getting Zabbix
 • Installation: Zabbix: Requirements
 • Installation: DB: Database installation
 • Installation: DB: Zabbix database creation
 • Installation: Server: Installing Zabbix server from packages
 • Installation: Server: Command-line utilities
 • Installation: GUI: Installing Zabbix frontend from packages
 • Installation: Practical task
 • Installation: Server, DB, GUI: Trainers demonstration
 • Zabbix interface: Interface overview
 • Zabbix interface: User permissions
 • Zabbix interface: Global search
 • User profile: General settings
 • User profile: Color themes
 • User profile: User media
 • User profile: Messaging
 • User profile: Trainer demonstration
 • Administration: Create a new user
 • Administration: Practical task
 • Administration: Trainer demonstration
 • Definitions: List of terms used in Zabbix
 • Monitoring: Overview
 • Monitoring: Workflow
 • Monitoring: Hosts
 • Monitoring: Latest data
 • Monitoring: Latest data – Simple graphs
 • Monitoring: Latest data – Graphs for multiple elements
 • Monitoring: Applications
 • Configuration: Host
 • Configuration: Host naming
 • Configuration: Host groups
 • Configuration: Practical task
 • Configuration: Trainer demonstration
 • Data Collection: Items
 • Data Collection: Item keys
 • Data Collection: Item units
 • Data collection: Standard, flexible and scheduled item update intervals
 • Data collection: Value mapping
 • Data collection: History and trends
 • Data collection: Testing items from the frontend
 • Data collection: Item filters / mass edit
 • Data Collection: Check now / clear history
 • Data Collection: Preprocessing
 • Data Collection: Throttling
 • Data Collection: Not supported items
 • Data Collection: Agent-less monitoring
 • Data Collection: Simple checks
 • Data Collection: ICMP Checks
 • Data Collection: Practical task
 • Data Collection: Trainer demonstration

Day 2

 • Agent Installation: Intro
 • Agent Installation: Linux
 • Agent Installation: Using packages
 • Agent Installation: Agent for Windows, MacOS
 • Agent Installation: Zabbix agent 2 overview
 • Agent Installation: Practical task
 • Agent Installation: Trainer demonstration
 • Data Collection: Zabbix agent passive checks
 • Data Collection: Zabbix agent active checks
 • Data Collection: Command-line utilities: zabbix_get
 • Data Collection: Practical task
 • Data Collection: Trainer demonstration
 • Data Collection: Q&A
 • Monitoring Windows: Zabbix agent on Windows
 • Monitoring Windows: Event logs
 • Monitoring Windows: Performance counters
 • Monitoring Windows: WMI queries
 • Macros: Built-in macros
 • Macros: User macros
 • Problem detection: Triggers
 • Problem detection: Trigger expressions and functions
 • Problem detection: Trigger expression constructor
 • Problem detection: Trigger expression testing
 • Problem detection: Closing and acknowledging problems
 • Problem detection: Trigger dependencies
 • Problem detection: Advanced problem detection
 • Problem detection: Practical task
 • Problem detection: Trainer demonstration
 • Event tags: Defining custom tags
 • Event tags: Multiple tag levels
 • Event tags: Use cases
 • Templates: Template properties
 • Templates: Template linking
 • Templates: Multiple template levels
 • Templates: Practical task
 • Templates: Trainer demonstration
 • Data collection: Agent user parameters
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Trainer demonstration

Day 3

 • Data collection: Zabbix sender
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: SSH checks
 • Data collection: Telnet checks
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: HTTP Checks
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Trainer demonstration
 • Dependent items: Definition
 • Dependent items: Master item setup
 • Dependent items: Dependent item setup
 • Dependent items: Practical task
 • Dependent items: Trainer demonstration
 • Data collection: Calculated checks
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Aggregate checks
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: SNMP monitoring
 • Data collection: SNMP interfaces
 • Data collection: SNMP OIDs and MIBs
 • Data collection: SNMP command-line utilities
 • Data collection: SNMP troubleshooting
 • Data collection: SNMP traps
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Trainer demonstration
 • Data collection: Log file monitoring
 • Data collection: Log file monitoring item types
 • Data collection: Triggers for log monitoring
 • Data collection: Advanced log file monitoring
 • Data collection: Log monitoring notes
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Trainer demonstration
 • Data collection: Web scenarios
 • Data collection: Web scenario steps
 • Data collection: Web scenario reports
 • Data collection: Web scenario triggers
 • Data collection: Practical task
 • Data collection: Trainer demonstration

Day 4

 • Reports: System information
 • Reports: Availability reports
 • Reports: Top triggers
 • Reports: Trainer demonstration
 • Inventory: Inventory modes
 • Inventory: Auto collection
 • Inventory: Overview
 • Inventory: Details
 • Inventory: Practical task
 • Inventory: Trainer demonstration
 • Notifications: Media types
 • Notifications: Message templates
 • Notifications: User media setup
 • Actions: Functionality
 • Actions: Conditions
 • Actions: Operations and steps
 • Actions: Recovery and update operations
 • Actions: Escalations
 • Actions: Using macros
 • Actions: Troubleshooting
 • Actions: Practical task
 • Actions: Trainer demonstration
 • Actions: Internal actions
 • Actions: Detection of misconfiguration
 • Actions: Practical task
 • Actions: Trainer demonstration
 • Notifications: Custom media types
 • Notifications: Practical task
 • Maintenance: Functionality
 • Maintenance: Maintenance periods
 • Maintenance: Host- and trigger-based maintenance
 • Maintenance: Pause operations during maintenance
 • Maintenance: Practical task
 • Maintenance: Trainer demonstration
 • Business-level monitoring: Services
 • Business-level monitoring: Parent – child relationships
 • Business-level monitoring: SLA calculation
 • Business-level monitoring: Reports
 • Business-level monitoring: Uptime and Downtime
 • Business-level monitoring: Practical task
 • Business-level monitoring: Trainer demonstration
 • Low-level discovery: Overview
 • Low-level discovery: Workflow
 • Low-level discovery: Example
 • Low-level discovery: Practical task
 • Low-level discovery: Trainer demonstration
 • Configuration export: XML import/export
 • Automation: Network discovery overview
 • Automation: Autoregistration overview
 • Automation: Zabbix API overview
 • Backups: Best practices

Day 5

 • Zabbix server health: Using templates
 • Zabbix server health: Main internal components
 • Zabbix server health: Built-in dashboard
 • Zabbix server health: Trainer demonstration
 • Configuration files: Overview
 • Administration: General settings
 • Administration: Housekeeping settings
 • Administration: Global regular expressions
 • Administration: Macros
 • Administration: Trigger severities and options
 • Administration: Proxies
 • Administration: User groups
 • Administration: Special user groups
 • Administration: Permissions
 • Administration: Frontend scripts
 • Administration: Audit
 • Administration: Action log
 • Administration: Queue
 • Administration: Practical task
 • Administration: Trainer demonstration
 • Data visualization: Custom graphs
 • Data visualization: Practical task
 • Data visualization: Trainer demonstration
 • Data visualization: Map constructor
 • Data visualization: Icon mapping on maps
 • Data visualization: Map hierarchy
 • Data visualization: Permissions
 • Data visualization: Problem display options
 • Data visualization: Trainer demonstration
 • Data visualization: Practical task
 • Data visualization: Screens
 • Data visualization: Slideshows
 • Data visualization: Dashboards
 • Data visualization: Trainer demonstration
 • Data visualization: Practical task
 • Discussions: Q&A session
 • Course attendance certificate
 • Zabbix 5.0 Certified Specialist Exam
 • Zabbix 5.0 Certified Specialist Certificate

Certifikácie

Používajte Zabbix frontend pre zobrazenie informácií. Spoznajte potenciál Zabbixu.

Zložitejšie otázky z oblasti Zabbix architektúry, využitia a konfigurácie Zabbixu. Samotná skúška trvá 60 minút, počas ktorých bude zodpovedaných 50 otázok, a to výberom jednej správnej odpovede zo zoznamu možností.

Určené pre produkt Zabbix 5.0
Formát Skupiny do 15 osôb
Trvanie 60 minút
Požiadavky na skúšku Pokročilá počítačová gramotnosť a znalosť operačných systémov
Následující úroveň Zabbix Certified Professional (Úroveň 3)

Naväzujúce kurzy

Zabbix Certified Professional cz/sk en/cz

Dodávateľ: Zabbix

Oblasť: Monitoring / Network

Cena od:

1 850 EUR bez DPH

Zabbix Certified Expert en/cz

Dodávateľ: Zabbix

Oblasť: Monitoring / Network

Cena od:

3 250 EUR bez DPH