VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]

Kód kurzu: VSKDM7

Táto časť nie je lokalizovaná

During this 3-day course, you focus on deploying and managing VMware vSphere® with Tanzu. You learn about how vSphere with Tanzu can be used to orchestrate the delivery of Kubernetes clusters and containerized applications in a vSphere environment.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

Experienced system administrators and system integrators responsible for designing and implementing vSphere with Tanzu

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Introduction to Containers and Kubernetes

 • Describe virtual machines and containers
 • Describe container hosts
 • Describe container engines
 • Describe Dockerfile
 • Describe container images
 • Describe image registry
 • Describe the purpose and functionality of Kubernetes
 • Describe YAML manifest files
 • Explain pods
 • Explain Replica Sets
 • Explain services
 • Explain deployments
 • Explain network policies

Introduction to vSphere with Tanzu

 • Introduce the Cloud Native Computing Foundation
 • Introduce the VMware Tanzu™ portfolio
 • Describe the purpose and functionality of vSphere with Tanzu
 • Describe the capabilities of vSphere with Tanzu
 • Describe the components of vSphere with Tanzu
 • Contrast vSphere with Tanzu to traditional Kubernetes
 • Describe the requirements for vSphere with Tanzu
 • Describe the NSX components required for vSphere with Tanzu
 • Describe the network topology of vSphere with Tanzu
 • Explain the networking requirements of vSphere with Tanzu
 • Compare NSX networking objects with Kubernetes networking objects
 • Describe the kubectl command line interface

vSphere with Tanzu Core Services

 • Explain the architecture of the vSphere with Tanzu core services
 • Describe the use cases of vSphere with Tanzu
 • Enable vSphere with Tanzu
 • Deploy Harbor Registry
 • Describe a vSphere with Tanzu namespace
 • Describe resource quotas
 • Explain authentication and authorization to vSphere with Tanzu
 • Create a namespace
 • Use kubectl to interact with vSphere with Tanzu
 • Describe using kubectl pod deployment
 • Explain scaling a pod deployment
 • Explain deleting pods
 • Use kubectl to deploy a pod
 • Use kubectl to scale a pod
 • Describe a Container Storage Interface
 • Explain VM Storage Policies and Persistent Volumes
 • Monitor Cloud Native Storage
 • Create a Persistent Volume
 • Describe the NSX Container Plugin
 • Explain Supervisor Cluster Network Topology
 • Explain Container Objects in NSX
 • Describe Kubernetes Services
 • Describe Kubernetes Network Policies
 • Describe vSphere with Tanzu on vSphere Distributed Switch
 • Describe Harbor Image Registry
 • Explain Harbor integration with vSphere with Tanzu
 • Enable Harbor
 • Push container images to Harbor
 • Deploy containers from Harbor

VMware Tanzu Kubernetes Grid service

 • Introduce Kubernetes Cluster API
 • Explain Tanzu Kubernetes Grid service
 • Describe the use cases for Tanzu Kubernetes Grid clusters
 • Describe enabling Tanzu Kubernetes Clusters
 • Deploy a Tanzu Kubernetes Cluster
 • Scale a Tanzu Kubernetes Cluster
 • Explain the life cycle of Tanzu Kubernetes Clusters
 • Deploy pods to a Tanzu Kubernetes Cluster
 • Describe monitoring of Tanzu Kubernetes Clusters

Monitoring and Troubleshooting

 • Describe the monitoring tools for vSphere with Tanzu
 • Describe the troubleshooting tools for vSphere with Tanzu
 • Describe VMware vRealize® Operations Manager™ integration
 • Describe VMware Tanzu Mission Control
 • Describe the integration between vSphere with Tanzu and VMware Tanzu Mission Control
 • Describe vCenter Server events
 • Describe vSphere with Tanzu events
 • Describe gathering vSphere with Tanzu support log bundles

vSphere with Tanzu Life Cycle

 • Introduce Kubernetes version
 • Explain Kubernetes release cadence
 • Describe vSphere with Tanzu life cycle
 • Describe NSX component life cycle
 • Describe vSphere with Tanzu Certificate Management

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

This course requires completion the following courses:
• VMware vSphere: Install, Configure, Manage OR VMware vSphere: Optimize and Scale
AND
• VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage

Experience working at the command line is helpful.

This course requires that a student be able to perform the following tasks with no assistance or guidance before enrolling in this course:
• Create VMware vCenter Server® objects, such as data centers and folders
• Create a virtual machine using a wizard or a template
• Modify a virtual machine’s hardware
• Migrate a virtual machine with VMware vSphere® vMotion®
• Migrate a virtual machine with VMware vSphere® Storage vMotion®
• Configure and manage a vSphere DRS cluster with resource pools
• Configure and manage a VMware vSphere® High Availability cluster

If you cannot perform all of these tasks, VMware recommends that you complete one of the prerequisite courses before enrolling in VMware vSphere with Tanzu: Deploy & Manage.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

VMware vSphere: What’s New [V6.7 to V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware vSphere: Fast Track [V8] cz/sk en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Troubleshooting [V7] en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

VMware vSphere: Design [V8] cz/sk en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 420 EUR bez DPH

VMware vSphere: Advanced Administration [V8] cz/sk en/cz

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

2 060 EUR bez DPH

Garantovaný