PRINCE2® 6th edition Foundation & Practitioner + exam

Kód kurzu: PRINCEC

Tento kurz sa zaoberá riadeným prístupom metodiky PRINCE2 k vedeniu projektov a je kombináciou vstupov a praktických ukážok, ktoré sprostredkovávajú teóriu aj praktické uplatnenie jej princípov. Kurz predstavuje jednu zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorá názorným spôsobom demonštruje prístupy a poňatie metodiky PRINCE2.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používanej so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 780 EUR

2 136 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 780 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
08.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
02.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
04.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 780 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Metodika PRINCE2® je medzinárodne uznávané poňatie projektového riadenia z pohľadu „best practice“, a to ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore. Tento kurz sa zaoberá riadeným prístupom metodiky PRINCE2 k vedeniu projektov a je kombináciou vstupov a praktických ukážok, ktoré sprostredkovávajú teóriu aj praktické uplatnenie jej princípov. Kurz predstavuje jednu zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorá názorným spôsobom demonštruje prístupy a poňatie metodiky PRINCE2. Súčasťou tohto kurzu je osvedčenie o absolvovaní.

Cieľová skupina

Táto certifikácia je zameraná na súčasných a začínajúcich projektových manažérov alebo profesionálov, ktorí riadia projekty. Týka sa tiež ďalších kľúčových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na návrhu, vývoji a realizácii projektov, vrátane: členov projektovej rady (napr. Senior Responsible Owners), tímových manažérov (napr. Product Delivery Manager), Project Assurance (napr. Business Change Analysts) , Project Podpora (napr. pracovníci projektovej a programovej kancelárie) a prevádzkoví linioví manažéri alebo zamestnanci.

Štruktúra kurzu

PRINCE2 Foundation

 • Porozumieť kľúčové pojmy týkajúce sa projektov a PRINCE2
 • Porozumieť ako princípy PRINCE2 podporujú metódu PRINCE2
 • Porozumieť témam PRINCE2 a ich použitiu v priebehu projektu
 • Porozumieť procesom PRINCE2 a ich realizácii v priebehu projektu

PRINCE2 Practitioner

 • Použitie princípov PRINCE2 v kontexte
 • Použitie aspektov tém PRINCE2 v kontexte
 • Použitie aspektov procesov PRINCE2 v kontexte

Predpokladané znalosti

Účastníci by mali mať určité znalosti o projektovom riadení, ale pre kvalifikáciu PRINCE2 Foundation neexistuje žiadna formálna podmienka.

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Practitioner, musíte preukázať, že ste zložili jednu z nasledujúcich skúšok:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ sú registrované značky Asociácie pre projektový manažment

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociácie pre projektový manažment.

**’PMP a CAPM‘ sú registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

PRINCE2® 6th edition Foundation

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky 60 minút  Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov 60 bodov Skúška obsahuje 60 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 33 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 33 otázok (55 %).
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 1 &2 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je třeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázok Klasické, chýbajúce slovo, & výberové  

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkách je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

U otázok s „chýbajúcimi slovami“, je veta s chýbajúcim slovom a štyri možnosti výberu správného slova.

Pri otázkách „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správné tvrdenia.

Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine

PRINCE2® 6th edition Practitioner

Povolené materiály PRINCE2 manuál Táto skúška je formou ‚open book‘. Mala by byť použitá publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si robiť poznámky), ale žiadny iný materiál nie je povolený.
Trvanie skúšky 2 hodiny a 30 minút Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 188 minút.
Maximálny počet bodov 68 bodov Skúška obsahuje 68 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 38 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 38 otázok.
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 3 &4 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok 3.úrovne, musíte aplikovať znalosti na príkladoch. U otázok 4. úrovne, je potrebné zanalyzovať poskytnuté informácie a zdôvodniť či daný postup riešenia je efektívny/vhodný.
Formát skúšky Možný scenár,

dodatočné informácie

& otázky

Mali by ste si prečítať „Project Scenario“, ktorý poskytuje kontext o projekte, ktorého sa otázky týkajú. Prinajmenšom jednu otázku, budete tiež musieť použiť „Dodatočné informácie“, ktoré poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí môžu na projekte pracovať.
Typy otázok Klasické & matching Všetky otázky sú typu ‚multiple choice‘. K dispozícii je krátky popis situácie a potom otázka. Pri „klasických“ otázkach (1 bod) máte otázku a na výber zo 4 možností (A, B, C, D). Pre ‚matching‘ otázky (3 body) máte 3 informácie a musíte si vybrať odpoveď pre každú zo zoznamu 5 alebo 6 možností.
Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine

Platnosť certifikácie PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 rokoch. Pre predĺženie platnosti certifikácie môžete buď znovu absolvovať skúšku PRINCE2 Practitioner pred dátumom vypršania platnosti, alebo si certifikáciu zachovať prostredníctvom bodov CPD a digitálneho odznaku.

Naväzujúce kurzy

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 065 EUR bez DPH

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 125 EUR bez DPH