PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake

Kód kurzu: PRINCEPR

PRINCE2 Practitioner je pokročilá úroveň certifikácie, ktorá potvrdzuje dostatočné porozumenie tomu, ako prispôsobiť a implementovať PRINCE2 v projekte. Ak chcete získať túto certifikáciu, musíte preukázať, že máte kompetencie potrebné pre certifikáciu Foundation a navyše, že ste schopní tieto znalosti aplikovať a prispôsobiť PRINCE2 na riešenie problémov a potrieb konkrétneho projektu. Získanie kvalifikácie Practitioner je iba jednou súčasťou toho, ako sa stať úspešným a efektívnym projektovým manažérom. Je dôležité zabezpečiť, aby ste to doplnili o skutočné skúsenosti s prácou na projektoch, okrem investícií do osobného profesijného rozvoja a širšieho školenia.

Cena certifikačnej skúšky a opravného pokusu je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 125 EUR

1 350 EUR s DPH

Najbližší termín od 11.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 11.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 125 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
11.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
08.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
05.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
10.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
07.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
05.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 125 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto certifikácia je zameraná na projektových manažérov, začínajúcich projektových manažérov a kohokoľvek, kto riadi projekty. Týka sa tiež ďalších kľúčových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na návrhu, vývoji a realizácii projektov, vrátane: členov projektovej rady (napr. Senior Responsible Owners), tímových manažérov (napr. Product Delivery Manager), Project Assurance (napr. Business Change Analysts) , projektová podpora (napr. pracovníci projektovej a programovej kancelárie) a prevádzkoví linioví manažéri/zamestnanci.

Štruktúra kurzu

PRINCE2

 • Slovník (CZ / EN)
 • Podrobnejšie výkladový slovník
 • Rekapitulácia
 • Revízia vedomostí
 • procesný model PRINCE2
 • Návod PRINCE2

Tipy

 • Príručka projektového manažmentu
 • Scenár PRINCE2
 • Praktické odporúčania

Druhý deň

 • Cvičný test | Skúška
 • Praktik PRINCE2
 • Výsledky skúšky
 • Vyhodnotenie a analýza odpovedí
 • Praktické cvičenia

Záver

 • Certifikačné tipy
 • Komentáre s vysvetlením
 • Rezervácia praktického testu

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť skúšku PRINCE2 Practitioner, musíte preukázať, že ste zložili jeden z nasledujúcich skúšok:

 • PRINCE2 5th Edition (Foundation or Practitioner)
 • PRINCE2 6th Edition (Foundation)
 • Project Management Qualification (PMQ)*
 • Project Professional Qualification (PPQ)*
 • Project Management Professional (PMP)**
 • Project Management Professional (PMP)®**
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).***

*‚PMQ a PPQ‘ sú registrované značky Asociácie pre projektový manažment

*‚PMQ‘ je registrovaná značka Asociácie pre projektový manažment.

**’PMP a CAPM‘ sú registrované značky Project Management Institute, Inc.

***„IPMA Level A/B/C/D“ sú registrované ochranné známky International Project Management Association.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 

Povolené materiály PRINCE2 manuál Táto skúška je formou ‚open book‘. Môže byť použitá publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition (do knihy je možné si robiť poznámky), ale žiadny iný materiál nie je povolený.
Trvanie skúšky 2 hodiny a 30 minút Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 188 minút.
Maximálny počet bodov 68 bodov Skúška obsahuje 68 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 38 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 38 otázok.
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 3 &4 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok 3.úrovne, musíte aplikovať znalosti na príkladoch. U otázok 4. úrovne, je potrebné zanalyzovať poskytnuté informácie a zdôvodniť či daný postup riešenia je efektívny/vhodný.
Formát skúšky Možný scenár,
dodatočné informácie
& otázky
Mali by ste si prečítať „Project Scenario“, ktorý poskytuje kontext o projekte, ktorého sa otázky týkajú. Prinajmenšom jednu otázku, budete tiež musieť použiť „Dodatočné informácie“, ktoré poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí môžu na projekte pracovať.
Typy otázok Klasické & matching Všetky otázky sú typu ‚multiple choice‘. K dispozícii je krátky popis situácie a potom otázka. Pri „klasických“ otázkach (1 bod) máte otázku a na výber zo 4 možností (A, B, C, D). Pre ‚matching‘ otázky (3 body) máte 3 informácie a musíte si vybrať odpoveď pre každú zo zoznamu 5 alebo 6 možností.
Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine

Platnosť certifikácie PRINCE2 Practitioner vyprší po 3 rokoch. Pre predĺženie platnosti certifikácie môžete buď znovu absolvovať skúšku PRINCE2 Practitioner pred dátumom vypršania platnosti, alebo si certifikáciu zachovať prostredníctvom bodov CPD a digitálneho odznaku.