PRINCE2® 6th edition Foundation + exam and retake

Kód kurzu: PRINCEFR

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) je procesne založená metodika, ktorá poskytuje základy pre riadenie projektov. PRINCE2® je medzinárodne používaný a je de facto štandardom projektového riadenia pre verejné projekty v Spojenom kráľovstve. Ide o všeobecný nástroj osvedčených postupov, ktorý je možné prispôsobiť potrebám akejkoľvek organizácie a možno ho použiť na riadenie projektov akéhokoľvek typu a rozsahu.

Cena certifikačnej skúšky a opravného pokusu je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 110 EUR

1 332 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 110 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
08.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
02.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
04.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 110 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation poskytuje teoretické znalosti o tom, ako plánovať a riadiť projekty od začiatku do konca. Certifikácia Foundation Level predstavuje metódu PRINCE2 a jej cieľom je dokázať, že metódu PRINCE2 poznáte a rozumiete jej natoľko dobre, aby ste boli schopní efektívne pracovať s tímom projektového riadenia alebo ako člen tímu projektového manažmentu pracujúceho v prostredí podporujúcom PRINCE2.

Certifikácia Foundation je tiež nevyhnutnou podmienkou pre certifikáciu Practitioner.

Cieľová skupina

Táto certifikácia je zameraná na súčasných a začínajúcich projektových manažérov alebo profesionálov, ktorí riadia projekty. Týka sa tiež ďalších kľúčových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na návrhu, vývoji a realizácii projektov, vrátane: členov projektovej rady (napr. Senior Responsible Owners), tímových manažérov (napr. Product Delivery Manager), Project Assurance (napr. Business Change Analysts) , projektová podpora (napr. pracovníci projektovej a programovej kancelárie) a prevádzkoví linioví manažéri alebo zamestnanci.

Štruktúra kurzu

Získajte lepšie zručnosti

  • Vybavte sa veľmi žiadanou certifikáciou v projektovom manažmente

Porozumite metóde PRINCE2

  • Naučte sa osvedčené postupy, aby ste boli schopní efektívne pracovať ako člen tímu pracujúceho v prostredí PRINCE2

Pripravte sa na budúcnosť

  • PRINCE2 Foundation je predpokladom pre vyššie úrovne certifikácií projektového manažmentu, ako je PRINCE2 Practitioner a PRINCE2 Agile®

Predpokladané znalosti

Účastníci by mali mať určité znalosti o projektovom riadení, ale pre získanie kvalifikácie Foundation nie je žiadna formálna podmienka.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky 60 minút  Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov 60 bodov Skúška obsahuje 60 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 33 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 33 otázok (55 %).
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 1 &2 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je třeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázok Klasické, chýbajúce slovo, & výberové  

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkách je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

U otázok s „chýbajúcimi slovami“, je veta s chýbajúcim slovom a štyri možnosti výberu správného slova.

Pri otázkách „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správné tvrdenia.

Jazyk skúšky ENG Skúška je dostupná len v angličtine

Naväzujúce kurzy

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Projektový management

Cena od:

1 065 EUR bez DPH

PRINCE2 Agile® Foundation + exam en/cz

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Agile / Projektový management

Cena od:

1 050 EUR bez DPH