ITIL® 4 Strategist: Direct Plan and Improve + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4DPIR

Jedná sa o univerzálny modul, ktorý je kľúčovou súčasťou ITIL 4 Managing Professional aj ITIL 4 Strategic Leader. Je zameraný na manažérov všetkých úrovní, ktorí sa podieľajú na utváraní smeru a stratégie alebo rozvoji neustále sa zlepšujúceho tímu. Poskytuje praktické zručnosti potrebné na vytvorenie „učiacej sa a zdokonaľujúcej“ IT organizácie so silným a účinným strategickým vedením. Modul pokrýva vplyv Agile a Lean spôsobov práce a ako ich možno využiť v prospech organizácie. Poskytne odborníkom praktickú a strategickú metódu pre plánovanie a poskytovanie neustáleho zlepšovania s nevyhnutnou agilitou.

Cena skúšky a opravného pokusu je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 515 EUR

1 818 EUR s DPH

Najbližší termín od 12.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
12.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
14.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
09.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám pomôže:
  • Riadiť a zvládať organizačné zmeny
  • Podporovať kultúru neustáleho zdokonaľovania
  • Uľahčiť rozhodovanie
  • Podporovať riadenie zmien
  • Minimalizovať rušenie
  • Inovovať

Opravný pokus

Pokiaľ nedôjde k úspešnému zvládnutiu prvého testu, je možné skúšku zopakovať. Oficiálne výsledky budú zaslané emailom a potom bude možnosť si naplánovať opravnú skúšku. Opravný pokus bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý ponúka flexibilitu, aby ste si ho mohli urobiť z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Predpokladané znalosti

Certifikácia ITIL 4 Foundation je nevyhnutnou podmienkou na zloženie skúšky z ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Obtiažnosť otázok
Bloomova úroveň 2 &3

„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. Pri otázkach 2. úrovne musíte preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom CDS. U otázok 3. úrovne je potrebné aplikovať koncepty, metódy a princípy CDS, rovnako ako informácie zo súvisiacich postupov.

Typy otázok
Klasické, záporné a výberové Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.