ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4SSDIE

Tento modul sa zameriava na to, aby kandidáti pochopili, čo znamená „udržateľnosť“ a akú hodnotu prináša. Okrem toho tento modul tiež poskytuje kandidátom porozumenie praktických krokov potrebných na rozvoj a implementáciu stratégie udržateľnosti a tiež praktických zručností potrebných na to, aby organizácia mohla prinášať hodnotu zavedením postupov udržateľnosti. Tento kurz pomáha riešiť problémy udržateľnosti vo vzťahu k digitálnym a IT stratégiám, taktikám a operáciám.

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určený všetkým, ktorí chcú porozumieť úlohe IT a digitálne aktivovaných služieb vo vzťahu k životnému prostrediu a zároveň skúmať možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť. Cena oficiálnej certifikačnej skúšky + retake je zahrnutá v cene kurzu.

1 515 EUR

1 818 EUR s DPH

Najbližší termín od 29.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 29.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 30.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 25.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
29.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
30.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
25.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Kurz ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT je trojdňový kurz založený na sylabe od spoločnosti AXELOS. Kurz poskytuje praktické zručnosti potrebné na to, aby organizácia mohla poskytovať hodnotu zavedením udržateľných postupov. S pomocou pojmov a terminológie ITIL® 4, aktivít, cvičení a príkladov zahrnutých v kurze získate relevantné znalosti pre zloženie certifikačnej skúšky ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT.

Tento kurz skúma, ako môžu servisné organizácie riešiť výzvy udržateľnosti týkajúce sa ich digitálnych a IT stratégií, taktík a operácií; so zameraním na ITIL Service Value Chain a postupy ITIL. Zameriava sa na úlohu IT a digitálne podporovaných služieb v životnom prostredí a zároveň skúma možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť prijatím a podporou udržateľného a etického správania a myslenia, ktoré presahuje jednotlivcov a má vplyv na podniky na organizačnej úrovni.

Kurz zdôrazňuje kľúčové kompetencie a schopnosti v oblasti udržateľnosti, ktoré by servisné organizácie mali rozvíjať a budovať kapacity vo svojich tímoch pre riešenie súčasných a budúcich výziev udržateľnosti. Zahŕňa tiež poskytnutie rámca na podporu organizácií počas nákupu a činností dodávateľského reťazca, čo môže pomôcť interakciám naprieč dodávateľským reťazcom pri uplatňovaní udržateľného IT.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Cieľová skupina

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určený všetkým, ktorí chcú porozumieť úlohe IT a digitálne aktivovaných služieb vo vzťahu k životnému prostrediu a zároveň skúmať možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť.

 • IT/digitálne/servisné stratégovia
 • Architekti služieb
 • Manažéri produktov/služieb
 • Manažéri ITSM a začínajúci manažéri ITSM
 • Manažéri všetkých úrovní zapojení do utvárania smeru a stratégie alebo rozvoja tímu
 • Existujúce držitelia kvalifikácie ITIL, ktorí si želajú rozvíjať svoje znalosti

Štruktúra kurzu

Kurz vám pomôže v týchto oblastiach:

 • Pochopíte, ako používať hlavné princípy ITIL na poskytovanie hodnoty vytváraním udržateľných digitálne podporovaných produktov a služieb
 • Budete efektívne riešiť výzvy VUCA prostredníctvom udržateľných stratégií, nákupu, produktov a postupov
 • Získate praktické základy v kľúčových princípoch udržateľnosti
 • Budete vedieť vykonať úplnú analýzu nákladov a prínosov a identifikujete potenciálne riziká a príležitosti pomocou osvedčených postupov

Predpokladané znalosti

Pro studium modulu Sustainability in Digital & IT nejsou žádné předpoklady. V rámci modulu budou pokryty relevantní klíčové koncepty z rámce ITIL 4, které jsou přístupné každému, kdo má zájem o získání kritických dovedností v této oblasti.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 • 30 otázok
 • Multiple choice (výber z viacerých možností odpovedí)
 • 60 minút
 • Closed book (bez materiálov)
 • Štyri praktické úlohy.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH