ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4SSDIE

Tento modul sa zameriava na to, aby kandidáti pochopili, čo znamená „udržateľnosť“ a akú hodnotu prináša. Okrem toho tento modul tiež poskytuje kandidátom porozumenie praktických krokov potrebných na rozvoj a implementáciu stratégie udržateľnosti a tiež praktických zručností potrebných na to, aby organizácia mohla prinášať hodnotu zavedením postupov udržateľnosti. Tento kurz pomáha riešiť problémy udržateľnosti vo vzťahu k digitálnym a IT stratégiám, taktikám a operáciám.

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určený všetkým, ktorí chcú porozumieť úlohe IT a digitálne aktivovaných služieb vo vzťahu k životnému prostrediu a zároveň skúmať možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť. Cena oficiálnej certifikačnej skúšky + retake je zahrnutá v cene kurzu.

1 240 EUR

1 488 EUR s DPH

Najbližší termín od 16.01.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 16.01.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.02.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 27.03.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 29.05.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.07.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.09.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 240 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.01.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
20.02.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
27.03.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
29.05.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
17.07.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
04.09.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
06.11.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 240 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Kurz ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT je trojdňový kurz založený na sylabe od spoločnosti AXELOS. Kurz poskytuje praktické zručnosti potrebné na to, aby organizácia mohla poskytovať hodnotu zavedením udržateľných postupov. S pomocou pojmov a terminológie ITIL® 4, aktivít, cvičení a príkladov zahrnutých v kurze získate relevantné znalosti pre zloženie certifikačnej skúšky ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT.

Tento kurz skúma, ako môžu servisné organizácie riešiť výzvy udržateľnosti týkajúce sa ich digitálnych a IT stratégií, taktík a operácií; so zameraním na ITIL Service Value Chain a postupy ITIL. Zameriava sa na úlohu IT a digitálne podporovaných služieb v životnom prostredí a zároveň skúma možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť prijatím a podporou udržateľného a etického správania a myslenia, ktoré presahuje jednotlivcov a má vplyv na podniky na organizačnej úrovni.

Kurz zdôrazňuje kľúčové kompetencie a schopnosti v oblasti udržateľnosti, ktoré by servisné organizácie mali rozvíjať a budovať kapacity vo svojich tímoch pre riešenie súčasných a budúcich výziev udržateľnosti. Zahŕňa tiež poskytnutie rámca na podporu organizácií počas nákupu a činností dodávateľského reťazca, čo môže pomôcť interakciám naprieč dodávateľským reťazcom pri uplatňovaní udržateľného IT.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Cieľová skupina

Modul ITIL Specialist: Sustainability in Digital & IT je určený všetkým, ktorí chcú porozumieť úlohe IT a digitálne aktivovaných služieb vo vzťahu k životnému prostrediu a zároveň skúmať možnosti, ako ho pozitívne ovplyvniť.

  • IT/digitálne/servisné stratégovia
  • Architekti služieb
  • Manažéri produktov/služieb
  • Manažéri ITSM a začínajúci manažéri ITSM
  • Manažéri všetkých úrovní zapojení do utvárania smeru a stratégie alebo rozvoja tímu
  • Existujúce držitelia kvalifikácie ITIL, ktorí si želajú rozvíjať svoje znalosti

Štruktúra kurzu

Kurz vám pomôže v týchto oblastiach:

  • Pochopíte, ako používať hlavné princípy ITIL na poskytovanie hodnoty vytváraním udržateľných digitálne podporovaných produktov a služieb
  • Budete efektívne riešiť výzvy VUCA prostredníctvom udržateľných stratégií, nákupu, produktov a postupov
  • Získate praktické základy v kľúčových princípoch udržateľnosti
  • Budete vedieť vykonať úplnú analýzu nákladov a prínosov a identifikujete potenciálne riziká a príležitosti pomocou osvedčených postupov

Predpokladané znalosti

Pro studium modulu Sustainability in Digital & IT nejsou žádné předpoklady. V rámci modulu budou pokryty relevantní klíčové koncepty z rámce ITIL 4, které jsou přístupné každému, kdo má zájem o získání kritických dovedností v této oblasti.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Povolené materiály Open book Toto je skúška typu „open book“. Počas úloh je povolené použiť akékoľvek dostupné materiály, vrátane publikácie ITIL 4: Sustainability in Digital & IT.
Trvanie skúšky
Rôzne
Doba trvania:
Štyri úlohy po 60 minútach (v prípade skupinovej práce)
Štyri samostatné písomné úlohy po 60 minútach (v prípade samostatnej práce)
každý v samostatnom formáte.
Počet bodov
32 bodov
Počet úloh: 4
Známky: Každá úloha má hodnotu 8 bodov. K dispozícii je 32 bodov. Za zlé odpovede sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
24 bodov
75% – minimálne 24 bodov.
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Úlohy
Všetky štyri zadania vychádzajú z prípadovej štúdie, ktorá popisuje dve spoločnosti, ktoré sú zapojené do servisného vzťahu. Všetky úlohy sa týkajú jedného až dvoch hodnotiacich kritérií.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Specialist: Sustainability In Digital & IT + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 160 EUR bez DPH