ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT + exam and retake

Kód kurzu: ITIL4HVITR

ITIL 4 Specialist: High-velocity IT modul je pre IT manažérov a odborníkov z praxe, ktorí pracujú v digitálnych alebo vysoko automatizovaných prostrediach alebo ktorí dodávajú digitálne produkty a služby. To zahŕňa každého, kto je zapojený do digitálnej transformácie, a každého, kto prechádza na spôsoby práce Lean, Agile alebo DevOps.

Cena skúšky a opravného pokusu je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 515 EUR

1 818 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 515 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 515 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

The ITIL4 Specialist High Velocity IT training course module explores the ways in which digital organizations and digital operating models function in high velocity environments. It will help aspiring organizations, to operate in a similar way to successful digitally-native organizations.

This module includes the use of working practices such as Agile and Lean, and technical practices and technologies such as Cloud, Automation, and Automatic Testing, focusing on rapid delivery of products & services to obtain maximum value.

The ITIL Specialist High Velocity IT course is aimed at IT managers and practitioners involved in digital services or digital transformation projects working within or towards high velocity environments.

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

  • Individuals continuing their journey in service management
  • ITSM managers and aspiring ITSM managers
  • ITSM practitioners managing the operation of IT-enabled & digital products and services, and those responsible for the end-to-end delivery

Štruktúra kurzu

Tento kurz skúma spôsoby, akými fungujú digitálne organizácie a digitálne operačné modely vo vysokorýchlostných prostrediach.

Účastníci získajú povedomie o:

  • Ako môžu organizácie fungovať podobným spôsobom ako úspešné digitálne natívne organizácie
  • Použitie pracovných postupov, ako je Agile a Lean
  • Využitie technických postupov a technológií, ako je cloud, automatizácia a automatické testovanie
  • Ako sa zamerať na rýchle dodanie produktov a služieb pre získanie maximálnej hodnoty

Retake – druhý pokus na skúšku

Pokiaľ dôjde k neúspešnému výsledku prvého testu, potom je možné skúšku opakovať. Hneď ako budú k dispozícii vaše oficiálne výsledky skúšky, budete informovaní e-mailom, aby ste si naplánovali opravnú skúšku. Bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý vám ponúka flexibilitu, aby ste mohli skúšku splniť z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Predpokladané znalosti

Upozornenie: certifikácia ITIL 4 Foundation je nevyhnutnou podmienkou pre kurz Direct, Plan and Improve.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidancemôžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH