ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT exam

Kód kurzu: EXITILSHVITE

Toto je oficiálna certifikačná skúška od spoločnosti AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert. ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Štruktúra skúšky

  • 40 otázok
  • Multiple choice (výber z viacerých možností odpovedí)
  • K úspešnému zloženiu je potrebné získať 28 bodov zo 40 (70%)
  • 90 minút
  • Closed book (bez materiálov)

Retake (opravný pokus)

Pokiaľ dôjde k neúspešnému výsledku prvého testu, opakujte skúšku a potom sa aktivuje možnosť opakovania skúšky. Hneď ako budú k dispozícii vaše oficiálne výsledky skúšky, budete informovaní e-mailom, aby ste si naplánovali opravnú skúšku. Bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý vám ponúka flexibilitu, aby ste si ho mohli vziať z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 525 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška + Retake

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 590 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 525 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška + Retake 1h 30min en 590 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

ITIL 4 Specialist: High-velocity IT modul je určený pre IT manažérov a odborníkov z praxe, ktorí pracujú v digitálnych alebo vysoko automatizovaných prostrediach alebo ktorí dodávajú digitálne produkty a služby. To zahŕňa každého, kto sa podieľa na digitálnej transformácii, a každého, kto prechádza na spôsoby práce Lean, Agile alebo DevOps.

Certifikácie

Povolené materiály Žiadne Toto je skúška formou „closed book“. Na štúdium by mala byť použitá publikácia ITIL 4: High-Velocity IT publication a dokumentácia ITIL Practices Guidance, ale NIE je povolené ich používať pri skúške.
Dĺžka skúšky
90 minút Uchádzači, ktorí skladajú skúšku z jazyka, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu získať 25 % času navyše, tj spolu 113 minút.
Počet bodov 40 bodov Existuje 40 otázok, každá má hodnotu 1 bodu. Neexistuje žiadne negatívne označenie.
Počet bodov na úspešné zloženie 28 bodov Na úspešné zloženie skúšky budete potrebovať 28 správnych otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U Bloomových 2 otázok musíte preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom High-Velocity IT. Pre Bloomove 3 otázky musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov High-Velocity IT, rovnako ako informácie zo súvisiacich postupov.
Typy otázok
Štandardné, Negatívne & Zoznam Všetky otázky sú „výber z viacerých možností“.
Pri „štandardných“ otázkach máte otázku a štyri možnosti odpovede.
„Negatívne“ otázky sú „štandardné“ otázky, ktorých kmeň je formulovaný negatívne.
Pri otázkach „zoznam“ existuje zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.