ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder exam

Kód kurzu: EXITILDSE

Cieľom skúšky ITIL 4 Drive Stakeholder Value je posúdiť, či kandidát dokáže preukázať dostatočné porozumenie a aplikáciu ITIL 4 na všetky typy zapojenia a interakcie medzi poskytovateľom služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a partnermi. Kvalifikácia ITIL 4 Drive Stakeholder Value je jedným z predpokladov pre vymenovanie ITIL 4 Managing Professional, ktorý posudzuje praktické a technické znalosti kandidátov o tom, ako prevádzkovať úspešné, moderné služby, tímy a pracovné postupy s podporou IT.

Toto je oficiálna certifikačná skúška od spoločnosti AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert. ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používaná so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Štruktúra skúšky

  • 40 otázok
  • Multiple choice (výber z viacerých možností odpovedí)
  • K úspešnému zloženiu je potrebné získať 28 bodov zo 40 (70%)
  • 90 minút
  • Closed book (bez materiálov)

Retake (opravný pokus)

Pokiaľ dôjde k neúspešnému výsledku prvého testu, opakujte skúšku a potom sa aktivuje možnosť opakovania skúšky. Hneď ako budú k dispozícii vaše oficiálne výsledky skúšky, budete informovaní e-mailom, aby ste si naplánovali opravnú skúšku. Bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý vám ponúka flexibilitu, aby ste si ho mohli vziať z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 525 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška + Retake

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 590 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 525 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška + Retake 1h 30min en 590 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Modul ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value je určený pre IT profesionálov, ktorí podporujú vzťahy so zainteresovanými stranami, aby spoluvytvárali hodnotu. Drive Stakeholder Value prináša prospech každému, kto riadi cesty, skúsenosti alebo očakávania zákazníkov.

Certifikácie

Povolené materiály Žiadne Toto je skúška formou „closed book“. Na štúdium by mala byť použitá publikácia The ITIL 4 Drive Stakeholder Value a dokumentácia ITIL Practices Guidance, ale NIE je povolené ich používať pri skúške.
Dĺžka skúšky
90 minút Uchádzači, ktorí skladajú skúšku z jazyka, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu získať 25 % času navyše, tj spolu 113 minút.
Počet bodov 40 bodov Existuje 40 otázok, každá má hodnotu 1 bodu. Neexistuje žiadne negatívne označenie.
Počet bodov na úspešné zloženie 28 bodov Na úspešné zloženie skúšky budete potrebovať 28 správnych otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U Bloomových 2 otázok musíte preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom Drive Stakeholder Value. Pre Bloomove 3 otázky musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov Drive Stakeholder Value, rovnako ako informácie zo súvisiacich postupov.
Typy otázok
Štandardné, Negatívne & Zoznam Všetky otázky sú „výber z viacerých možností“.
Pri „štandardných“ otázkach máte otázku a štyri možnosti odpovede.
„Negatívne“ otázky sú „štandardné“ otázky, ktorých kmeň je formulovaný negatívne.
Pri otázkach „zoznam“ existuje zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.