Cobit® 2019 Foundation + exam

Kód kurzu: COBITE

COBIT® poskytuje návod a prostriedky na vybudovanie a udržiavanie najvhodnejšieho systému riadenia, ktorý je v súlade s hlavnými súvisiacimi štandardmi, rámcom a predpismi. Rámec COBIT je tiež veľmi relevantný pre moderné podniky – prináša štruktúru do rozhodovania a pomáha pri vytváraní agilnejšieho systému riadenia. COBIT poskytuje najnovšie myslenie v oblasti Enterprise Governance of Information & Technology (EGIT) a je komplexným úložiskom pokynov, nástrojov, modelov a zdrojov, ktoré pomáhajú vedúcim pracovníkom dosiahnuť ich ciele pre efektívne riadenie I&T. Cena certifikačnej skúšky je súčasťou ceny kurzu.

Kurz COBIT 2019 Foundation vám pomôže pochopiť:

 • Ako zosúladiť ciele IT so strategickými obchodnými cieľmi pomocou nástrojov navrhnutých tak, aby správe poskytli širšiu perspektívu a odborníkom väčšiu flexibilitu.
 • Hodnotu odvodenú z IT, nevyhnutné zdroje a potenciálne riziká v procese budovania vyspelého vzťahu medzi biznisom a IT.
 • Rôzne typy rámcov IT governance, ako sú ITIL, NIST atď., vrátane výhod každého z nich a toho, ako fungujú.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 955 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 955 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Nižšie sú uvedené pozície v oblasti IT, ktoré by najlepšie profitovali z COBIT® Foundation Certificate:

 • Senior Manager
 • Obchodný riaditeľ
 • IT Manager
 • Assurance Provider
 • Risk Manager
 • Regulátor
 • Manažér GRC
 • Konzultant IT
 • Architekt riešenie
 • Programový manažér
 • Poradcovia pre bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Štruktúra kurzu

 1. Úvod do kurzu
 2. Úvod do rámca
 3. Zásady a princípy
 4. Systém riadenia a jeho súčasti
 5. Ciele správy a riadenia
 6. Riadenie výkonnosti
 7. Navrhovanie systému riadenia na mieru
 8. Obchodný prípad
 9. Implementácia
 10. Záver

Predpokladané znalosti

Skúsenosti a znalosť IT prostredia účastníkov sú užitočné, ale nie nevyhnutné.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Popis Kandidáti na certifikát preskúmajú koncepty, princípy a metodiky COBIT 2019 používané na vytvorenie, vylepšenie a údržbu systému pre efektívne riadenie a správu podnikových informačných technológií. Skúška otestuje, ako kandidát rozumie témam a tí, ktorí úspešne zložia skúšku COBIT 2019 Foundation, získajú certifikát COBIT 2019 Foundation.
Prerekvizity
Žiadne
Rozloženie oblastí skúšky v percentách Úvod do rámca (12%)
Princípy a zásady (13%)
Systém riadenia a jeho súčasti (30%)
Ciele správy a riadenia (23%)
Riadenie výkonnosti (4%)
Navrhovanie systému riadenia na mieru (7%)
Obchodný prípad (3%)
Implementácia (8%)
Počet otázok
75 Multiple-choice otázok
Dĺžka skúšky
2 hodiny (120 minút)
Minimálna potrebná úspešnosť
65,00%

Naväzujúce kurzy

Cobit® 2019 Foundation en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

805 EUR bez DPH