Školenia ISO umožnia jednoduchšie zoznámenie s normami

9. 7. 2019

Znalosť noriem ISO môže pomôcť inovovať a zvyšovať produktivitu práce, zlepšiť obchodné výsledky firmy a tiež urobiť každodenný život ľudí jednoduchší, bezpečnější a zfravší. Normy sa môžu týkať výroby, procesného riadenia, poskytovania služieb alebo dodávok materiálov – širokú škálu činností spoločností a tiež činností dodávaným zákazníkom.

V našej ponuke školení a certifikácií ISO nájdete niekoľko typov kurzov radených do kategórií podľa tématických oblastí.

Prehľad ISO kurzov

ISO / IEC 27002 Lead Manager
Je súbor najlepších praktík z oblasti bezpečnosti a je súčasťou rodiny ISO 27000. Definuje 114 čiastkových opatrení rozdelených
do 14 oblastí pre zvýšenie bezpečnosti informácií v rámci ISMS (Systém riadenia bezpečnosti informácií).

 • Bezpečnostná politika
 • Organizácia bezpečnosti informácií
 • Bezpečnosť ľudských zdrojov
 • Riadenie aktív
 • Riadenie prístupu a prístupových práv
 • Technológia kryptovania
 • Fyzická bezpečnosť pracovísk a zariadení
 • Bezpečnosť prevádzky
 • Bezpečnosť komunikácií a prenos dát
 • Akvizícia, vývoj a údržba informačných systémov
 • Bezpečnosť pre dodávateľov a tretie strany
 • Zvládanie bezpečnostných incidentov
 • Riadenie kontinuity organizácie
 • Súlad s internými a externými požiadavkami

Pokiaľ Vás toto školenie zaujalo, využite možnosť registrácie:

 • Dátum: 22. – 26.júl 2019 
 • Miesto konania: Praha, Česká Republika
 • Jazyk výuky: čeština

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť absolvovať ISO formou virtuálneho školenia.

Prečo si zvoliť virtuálne školenie?

Táto forma školenia ponúka predovšetkým úsporu času a peňazí. Zamestnanci absolvujú školenia z pohodlia nimi vybraného miesta a v čase, ktorý im vyhovuje. Odpadajú náklady na zložitú organizáciu školení a dopravu zamestnancov i lektorov. Pre zamestnancov je táto forma školenia oveľa atraktívnejšia (obrázky, interakcia, case-study) ako klasické školenie v učebni.

Registrácia na virtuálne školenie

Podobné články