Interview
Interview

Rozhovor s výherkyňou nášho ITIL® 4 Foundation kurzu

29. 9. 2022

Kristina Lipovská:

IT nie je začarovaná krajina dostupná len pre pár vyvolených

Kristina Lipovská je nielen headhunter, ale aj nedávna výherkyňa a absolventka nášho kurzu ITIL® 4 Foundation. Najmä kvôli jej backgroundu a vstupu do sveta IT sme sa ju rozhodli vyspovedať.

Prečo by sme sa mali neustále vzdelávať v nových odvetviach? Ako sa najlepšie pripraviť na školenie ITIL® 4 Foundation ako nováčik? A aké je to byť ženou v IT? Na tieto otázky vám Kristina v rozhovore odpovie a dúfame, že vás aj trochu inšpiruje k sebarozvoju a vzdelávaniu.

Môžete sa krátko predstaviť? V akom odbore aktuálne pracujete a ako ste sa tejto práci dostali?

Volám sa Kristína Lipovská, som z Bratislavy a už 10 rokov pracujem v spoločnosti SAM International ako Headhunter a Konzultant pre český a slovenský trh. Do SAM International som sa dostala tak, že som oslovila ho majiteľa s tým, že by som z rodinných dôvodov rada pracovala inak – flexibilnejšie (v roku 2011 totiž ešte nebol home office ako aj pohyblivá pracovná doba tak rozšírená ako dnes) a že hľadám menšiu kolektív. V predchádzajúcom zamestnaní som bola Ombudsman/Manažér pre komunikáciu s klientmi v medzinárodnej banke, čo bola práca nesmierne zaujímavá, no náročná na čas, energiu, vedomosti a komunikáciu.

Čo bolo pre vás tá najväčšia motivácia začať sa zaujímať o IT a aké máte ambície v tomto odvetví?

Túžba viac preniknúť do IT vo mňa bola už dlhší čas a tých motivátorov bolo a je niekoľko. Najbližší motivátor je môj manžel, ktorý pracuje ako IT admin. Mnohé jeho znalosti a skúsenosti mi veľmi pomáhajú, na druhej strane ma však trochu brzdia. Ako je to možné, že prítomnosť „vlastného“ IT admina môže byť brzdou? Stalo sa mi, že namiesto toho, aby som si sama nainštalovala program, či nastavila prostredie, tak som to zverila manželovi a tým pádom sa ochudobnila o skúsenosť a to, aby som do budúcnosti tiež niečo vedela. Na druhej strane som však veľmi vďačná za bezpečnostné lekcie ako sa chovať na Internete, bez odporu akceptujem obmedzenia aj na úkor užívateľského pohodlia.
Moja práca ma veľmi motivuje a keďže potrebujem byť partnerom na diskusiu ako klientom ale aj kandidátom, musím sa neustále učiť. Mojou ambíciou nie je vedieť všetko a úplne do hĺbky (čo ani nie je možné), ale mať všeobecný prehľad o IT, chápať súvislosti a vedieť sa správne opýtať (čo je podľa mňa tá najväčšia výzva – vedieť položiť tú správnu otázku v správnom čase) .

Pred nedávnom ste absolvovali IT vzdelávací program pre ženy MiniTech MBA. Čo ste si z neho odniesli?

Najdôležitejším poznaním po štúdiu MiniTech MBA bolo to, že IT nie je začarovaná krajina, dostupná len pre vyvolených. Veľmi sa mi líbilo, že sa vzdelávanie zameralo na všeobecný prehľad o informačných technológiách. Takto som získala a prehĺbila si niektoré digitálne zručnosti. Pri niektorých lekciách som si povedala, že toto je niečo, čo by som si rada naštudovala viac do hĺbky. A tiež som sa utvrdila v tom, že je potrebné sa stále učiť, pretože to, čo viete dnes už nemusí stačiť na to, čo budete robiť zajtra.

Ako účastníčka Mini Tech MBA ste vyhrali náš kurz ITIL® 4 Foundation. Počuli ste pred absolvovaním kurzu o skratkách ITIL alebo ITSM?

Uprímne sa priznávam, že o ITIL či ITSM som neslyšela, ale akonáhle som dostala úvodnú informáciu, tak som si hneď šla potrebné informácie vyhľadať a dokonca som sa pýtala známych, či o tomto kurze niečo vedia a čo naň hovoria. Reakcie boli pozitívne a super najmä v tom, že všetci sa nezávisle zhodli, ako sa dajú poznatky získané z ITIL-u využiť v praxi.

Čo vám kurz dal a nad čím vás donútil zamyslieť sa? Nastali pri školení nejaké problémy?

Pred začatím kurzu som mala trochu obavy, do akej miery budu chápať pojmom a definiciam, ale už po pár minútach mi bolo jasné, že lektor Franta nielen prednáša, ale má hlavne záujem na tom, aby sme nové informácie čo najlepšie pochopili a spojili si ich s tým, čo už vieme. Pre mňa bolo poznaním to, že mnohé principy alebo „best practices“ vo svojej práci už používam, resp. som používala. Nesmierne sa mi líbilo to, že ITIL dáva návrhy, ako možno aktivity vykonávať, ale neprikazuje, že to musí byť presne tak, ako je to navrhnuté. Už niekoľko týždňov po kurze som pracovala na projekte, kde som získané vedomosti aktívne využila, vedela som, kde si mám pozrieť konkrétne „best practice“ a ľan som si overila, že si správne pamätám ako bol daný proces nadefinovaný. Takže praktický efekt kurzu sa v bežnom živote prejavil veľmi rýchlo.

Čo by ste teraz urobila inak, ak by ste na kurz išli znova?

Ak by som šla na kurz ešte raz, možno by som zvážila prezenčnú formu (nie online), kvôli výraznejšej interakcii s lektorom a tiež ostatnými účastníkmi. Taktiež by som venovala dlhší čas na učenie sa na skúšku a to (v mojom konkrétnom prípadne) kvôli tomu, že nemám veľmi dobrú mechanickú pamäť a skúška do istej miery vyžadovala v odpovediach presné citácie a definicie.

Koľko žien bolo s vami na kurze? Ako vo všeobecnosti vnímate zastúpenie žien v IT?

Ak si dobre pamätám, čo sa týka počtu žen a mužov, tak sme boli v skupinke v rovnakom zastúpení (3:3). Zastúpenie žen v IT všeobecne je však niečo iné, tam naďalej, prevládajú muži. Som rada, že sa postupne mení spoločenské nastavenie, že existujú neziskové organizácie a komerčné firmy, ktoré organizujú kurzy pre ženy, ale aj dievčatá, ktoré im pomáhajú objavovať svet IT a povzbudzujú ich v tom, aby sa nebáli búrať predsudky, že ženy do IT nepatria.

Odvetvie HR vám nie je úplne cudzie. Myslíte si, že by sa firmy mali starať o vzdelávanie zamestnancov?

Som presvedčená o tom, že ak firme na jej zamestnancovi záleží, tak okrem platu by mu mala zabezpečiť najmä podmienky na vzdelávanie sa, či už tým, že mu vybraný kurz/školenie zaplatí, alebo tak, že dá zamestnancovi k dispozícii vzdelávací budget a nechá ho, aby ho použil podľa svojho uváženia. Ak toto nie je možné, či už preto, že firma má obmedzené zdroje, alebo uprednostňuje vzdelávanie v iných oblastiach ako chce zamestnanec, tak určite odporúčam nevzdávať to a hľadať iné možnosti (možno požiadať o čiastočný príspevok a zbytok si doplatiť sám).

Za tím EDU Trainings ďakujeme Kristine za rozhovor a prajeme jej ďalšie kariérne úspechy a novo nadobudnuté vedomosti.

Podobné články