Rodina ITIL® 4 modulov sa opäť rozširuje!

21. 2. 2023

ITIL® 4 je najnovšou iteráciou rámca IT Infrastructure Library (ITIL), ktorý poskytuje best practices pre správu IT služieb. Skladá sa zo série modulov, ktoré pokrývajú rôzne aspekty správy IT služieb. Je nám potešením vám oznámiť, že čoskoro sa môžete tešiť na 2 nové rozširujúce moduly ITIL 4! Sú to ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management a ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management.

Modul ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management je navrhnutý tak, aby pomohol IT profesionálom rozvíjať a udržiavať pozitívne vzťahy s obchodnými partnermi ich organizácie. Pokrýva témy, ako je porozumenie obchodným potrebám, identifikácia príležitostí pre spoluprácu a budovanie efektívnych komunikačných kanálov medzi IT a obchodnými jednotkami. Modul tiež zdôrazňuje význam zákaznícky orientovaného prístupu k riadeniu služieb.

Modul ITIL® 4 Specialist: IT Asset Management sa zameriava na správu IT aktív organizácie počas ich životného cyklu. Pokrýva témy, ako je identifikácia, sledovanie a údržba majetku, rovnako ako stratégia pre optimalizáciu využitia majetku a znižovanie nákladov. Modul tiež zdôrazňuje dôležitosť zosúladenia správy aktív so širšími IT a obchodnými stratégiami organizácie.

Tieto nové moduly odrážajú pokračujúci vývoj postupov správy služieb IT a rastúci význam spolupráce, zamerania na zákazníka a strategického zladenia v dnešnom prostredí IT.

Podobné články