Otvárame naše testovacie centrum Pearson VUE a PeopleCert

2. 6. 2021

Vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie vám s radosťou oznamujeme, že sme pre vás znovu otvorili naše vzdelávacie centrum. Môžete sa tak registrovať na akúkoľvek certifikáciu v našom testovacom centre Pearson VUE alebo PeopleCert. Maximálna kapacita testovacieho centra je z bezpečnostných dôvodov 1 osoba. Prosím rezervujte si váš termín čo najskôr. Aktuálnu otváraciu dobu môžete sledovať na Googlu alebo v rezervačnom systéme Pearson VUE.

Ako sa zaregistrovať na skúšku?

 1. On-line registrácia
  • Na testy Pearson VUE v pražskom vzdelávacom centre sa môžete zaregistrovať sami na: http://pearsonvue.com/programs.
  • Tu si vyberiete typ testu, klienta a ďalej pokračujete podľa uvedených inštrukcií.
  • Platba je pri tomto spôsobe registrácie realizovaná platobou kartou
 2. Registrácia cez Vzdelávacie centrum
  • V prípade záujmu o registráciu na test Pearson VUE (Praha) alebo PeopleCert cez naše vzdelávacie centrum využite formulár tu alebo zašlite e-mail na adresu: edu@edutrainings.cz 
  • Platba pri tomto spôsobe registrácie prebieha fakturačne, u súkromných osôb prevodom na účet a následným vystavením daňového dokladu.

Prijaté bezpečnostné opatrenia

V záujme zachovania vašej bezpečnosti žiadame o dodržiavanie preventívnych opatrení 3R (rúška, ruky, rozostupy). Počas pobytu v priestoroch EDU Trainings je nutné mať zakryté ústa a nos respirátorom alebo iným obdobným ochranným prostriedkom. Zároveň pre všetkých prichádzajúcich platí povinnosť preukázať sa potvrdením z nasledujúcich variant:

 • Najneskôr před 7 dňami ste absolvovali RT-PCR vyšetrenie na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, alebo
 • Najneskôr před 72 hodinami ste absolovali POC test na prítomnosť antigenu vírusu SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, alebo
 • Ste boli očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a doložíte to národným certifikátom o realizovaní očkovania, ktoré je písomným potvrdením vydaným aspoň v anglickom jazyku oprávneným subjektom pôsobiacim v Českej repubike, v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je uvedený vo Vyhlásení Ministerstva zdravotníctva ako krajina alebo jej časť s nízkym rizikom nákazy ochorenia COVID-19, ktorého vzor je zverejnený v zozname uznaných národných certifikátov na internetových stránkach Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, ktoré obsahuje údaje o očkovanej osobe, podanéhu typu vakcíny, dátumu podania vakcíny, identifikáciu subjektu, ktorý potvrdenie vydal, že u očkovania uplynulo:
  • Od aplikácie prvnej dávky očkovacej látky v prípade dvojdávkovej schémy podľa SPC najmenej 22 dní, ale nie viac ako 90 dní, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka, alebo
  • Od aplikácie prvej dávky očkovacej látky v prípade dvojdávkovej schémy podľa SPC najmenej 22 dní, ale nie viac ako 9 mesiacov, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka alebo,
  • Od aplikácie dávky očkovacej látky v prípade jednodávkovej schémy podľa SPC nejmenej 14 dní, ale nie viacej ako 9 mesiacov, alebo
 • Prekonali ste laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19, uplynula doba izolácie podľa platného mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva a od prvého pozitívneho POC antigénneho testu na prítomnosť antigénu vírusu SARS-CoV-2 alebo RT-PCR testu na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 neuplynulo viac ako 180 dní.

 

Podobné články