Nové kurzy Microsoft Dynamics 365

13. 8. 2019

Ponúkame vám nové kurzy Microsoft Dynamics 365:

 • MB-220 Microsoft Dynamics 365 for Marketing
  S Dynamics 365 pre marketing môžete premeniť potencionálnych zákazníkov na obchodné vzťahy. Prepojte predaj a marketing, automatizujte procesy a prijímajte múdrejšie rozhodnutia pre maximalizáciu marketingovej návratnosti investícií.
 • MB-300 Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Core
  Organizácie používajú Dynamics 365 k zníženiu prevádzkových nákladov a rýchlej reakcii na meniace sa obchodné potreby. Tento kurz pojednáva o hlavných zložkách Microsoft Dynamics 365 pre Financie a Prevádzku.
 • MB-310 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Financials
  Vďaka Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Financials, dochádza k zvýšeniu finančnej výkonnosti zvýšením ziskovosti firiem, optimalizáciii produktivity pracovných síl a zníženiu prevádzkových nákladov, rýchlym prispôsobením sa zmenám požiadaviek a zjednodušením správy aktív. Tento kurz pojednáva o tom, ako nakonfigurovat a používať základné súčasti finančního riadenia v Dynamics 365 pre Financie a Prevádzku.
 • MB-320 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Manufacturing
  Tento kurz pomáha organizáciám vybrať najvhodnejšie výrobné procesy, zlepšiť prevádzkové postupy, zjednodušiť správu zdrojov, urýchliť dodávku produktov a zvýšiť kvalitu a spokojnost zákazníkov.
 • MB-240 Microsoft Dynamics 365 for Field Service
  Dynamics 365 for Field Service pomáha pri identifikácii a plánovaní zdrojov a riadenia pracovnej záťaže mobilních pracovníkov. Tento kurz vybaví študentov zručnosťami nevyhnutnými na identifikáciu a konfiguráciu kľúčových komponentov, ktoré sa používajú na poskytovanie riešení Field Service a mobilních riešení. Medzi kľúčové témy patrí identifikácia oragnizačných úvah, ktoré budú riadiť rozhodnutie o konfigurácii a společné aspekty konfigurácie.
 • MB-330 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Supply Chain Management
  Organizácie využívajú Dynamics 365 k automatizácii a zefektívneniu dodavateľského reťazca, a to modernizáciou obchodnej logistiky, poskytovaním včasnej reakcie na zákazníka, postupovaním vpred s prediktívnym vhľadom, zjednodušeným zadávaním zákaziek a zjednotením procesov od predaja po plnenie. Tento kurz popisuje, ako konfigurovat a používať správu dodavateľského reťazca v Dynamics 365 pre Finance a Prevádzku.

Všetky školenia je možné objednať ako virtuálne kurzy (VILT). VILT predstavuje kombináciu toho najlepšieho z klasického školenia v učebni a interaktívnym online školením.

Prehľad dostupných kurzů Microsoft

Podobné články