Nestrať prácu – vzdelávaj sa! Financovaný program od ÚPSVaR.

6. 4. 2023

Myslite na budúcnosť a získajte lepšiu pozíciu na trhu práce vďaka projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.

Národný projekt „Neprichádzaj o prácu – vzdelávaj sa“ je iniciatívou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Projekt poskytuje možnosť cieleného vzdelávania pre zamestnancov, ktorí sa chcú zdokonaliť v rôznych oblastiach. V EDU Trainings vnímame tento projekt ako skvelú príležitosť, ako sa uplatniť v IT sektore, ktorý má potenciál na trhu práce. Vďaka jednému kurzu síce nezískate hneď zaručenú prácu, ale školenie vás môže naštartovať na ceste do úplne nového pracovného života.

Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, okomentoval tento projekt, jako „jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti, a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk“.

Pre koho je tento projekt určený?

Projekt „Neprichádzaj o prácu – vzdelávaj sa“ je určený pre uchádzačov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú zamestnaní (nie sú evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní) a chcú si zlepšiť svoje postavenie na trhu práce.

  • Ľudia, ktorí potrebujú nové vedomosti na vykonávanie svojej práce
  • Ľudia, ktorí si chcú zlepšiť svoje postavenie na trhu práce a získať nové vedomosti
  • Ľudia, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, kde budú potrebovať nové znalosti

Ako si vybrať kurzy?

Účastníci si môžu vybrať kurzy podľa svojich potrieb a záujmov. V EDU Trainings sme vybrali niekoľko kurzov, ktoré vám pomôžu začať cestu do sveta IT. Pri mnohých kurzoch máte tiež možnosť získať celosvetovo uznávanú certifikáciu, ktorá vám bude prínosom pri hľadaní zamestnania.

V EDU Trainings odporúčame tieto kurzy:

Ako sa môžem prihlásiť na naše IT kurzy prostredníctvom tohto programu?

  1. Vyberte si jeden z odporúčaných kurzov alebo si pozrite ďalšie kurzy z našej ponuky
  2. Vyberte si dátum kurzu a kontaktujte nás pre potvrdenie potrebných dokumentov
  3. Zaregistrujte sa ako ZoZ (záujemca o zamestnanie) na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska.
  4. Požiadate o poskytnutie príspevku na vzdelávanie na ÚPSVaR. Formulár si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií o tomto programe nájdete tu. Dúfame, že vám tento projekt pomôže začať vašu cestu v oblasti IT a čoskoro sa uvidíme na kurzoch. Pokud máte jakékoliv otázky, tak nás neváhejte konktaktovat: edu@edutrainings.cz

Podobné články