Micro Focus – formy vzdelávania

19. 11. 2018

Micro Focus, jedna z najvýznamnejších softvérových firiem sveta, je zameraná na vývoj, výrobu a podporu softvéru. Riešenie Micro Focus nájdete u veľkých bánk, leteckých spoločností, v zdravotníctve, štátnej správe a pod.

PONUKA KURZOV MICRO FOCUS

Vo Vzdelávacom centre EDU Trainings ponúkame nasledujúce formy školenia Micro Focus:

1. Classroom 

Školenia v učebni vedená certifikovaným inštruktorom vytvárajú prostredie pre spoluprácu, ktoré vám pomôže vymieňať si nápady a riešenia s ostatnými študentmi z odboru. Výučba zahŕňa praktické laby, kde môžete precvičovať koncepty vyučované v rámci kurzu. Kurz môže byť vedený v češtine, slovenčine alebo angličtine, podľa vašich preferencií.
Utečte z kancelárie a zamerajte sa na vaše vzdelávanie! Prihláste sa do niektorých z našich verejných kurzov.

2. Virtuálne školenia s inštruktorom

Skvelá voľba pre tých, ktorí nemôžu cestovať alebo sa radšej učia doma či vo svojej kancelárii. Rovnako ako u verejných kurzov budete školení odborným inštruktorom, budete mať prístup k praktickým cvičeniam a ťažiť z prínosných online diskusií so spolužiakmi. Virtuálne školenia ponúkame v anglickom jazyku. Pre školenia vo virtuálnych učebniach potrebujete len váš notebook/PC a pripojenie k internetu.

3. Digital Learning

12-mesačný prístup k videám, výukám a simuláciám v angličtine je pohodlné a cenovo dostupné riešenie, ako sa vzdelávať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Pre školenia formou Digital Learning potrebujete len váš notebook/PC a pripojenie k internetu.

Oblasti školenia:

 • Application Delivery & Testing
 • COBOL & Mainframe Solutions
 • Collaboration
 • Endpoint Management
 • File & Networking Services
 • Identity & Access Management
 • IT Operations Management
 • Terminal Emulation
4. Digital Learning vrátane On Demand labov

12-mesačný prístup ku školeniam vrátane labov. Výhodou tohto formátu vzdelávania je možnosť priamej komunikácie s odborníkom v danej oblasti prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

5.  ART

ADOPTION READINESS TOOL (ART) je nástroj, ktorý umožňuje ľahko vytvárať, spravovať a distribuovať učebný obsah prispôsobený vášmu jedinečnému prostrediu. Je to efektívny spôsob, ako vytvoriť kvalitné školiace a podporné materiály pre vaše IT oddelenie. Pri tomto formáte vzdelávania získavate prístup k vami vybraným oblastiam školenia.

Najčastejšie navštevované oblasti kurzov Micro Focus:

 • Application Lifecycle Management
 • ArcSight Management Center
 • ArcSight ESM
 • ArcSight Logger
 • Asset Manager
 • Cloud Service Automation
 • Configuration Management
 • Data Protector
 • Fortify
 • Jenkins
 • LoadRunner
 • Network Automation
 • Network Node manager
 • Operations Bridge
 • Operations Orchestration
 • Server Automation
 • Service Manager
 • Unified Functional Testing
 • Vertica

 

Podobné články